Direkt till innehållet

En ny kulturstrategi tar form genom dialoger och insamling av förslag

Arbetet med att skapa en ny kulturstrategi och kulturplan för Halland inför 2025 har startat. Strategin och planen ska omfatta alla former av kulturverksamhet. Det innebär att väldigt många hallänningar påverkas av det som prioriteras.

Publicerad: 2023-09-28 Senast ändrad:

Hallands nuvarande kulturstrategi och kulturplan gäller till och med 2024. Nya strategidokument behöver därför tas fram inför 2025. Dialoger genomförs för att säkerställa att alla som berörs ska kunna bidra med sina förslag. Det finns också en digital förslagslåda.

Dialog med konstnärer och kulturskapare den 3 oktober

Det första öppna dialogtillfället genomförs den 3 oktober för konstnärer, kulturskapare och andra som arbetar med kultur. Det börjar klockan 16 på Kulturhuset Najaden i Halmstad. Deltagare ska anmäla sig i förväg, senast dagen innan. För den som inte har möjlighet att ta sig dit eller delta den dagen erbjuds även ett dialogsamtal på distans den 8 november.
Det digitala dialogmötet och förslagslådan är öppna för alla som vill lämna förslag. Andra dialogtillfällen arrangeras riktade till specifika grupper av intressenter.

I dialogerna diskuteras frågor som:

  • Hur vill du utveckla kulturlivet i Halland?
  • Vad tycker du är viktigt att få med i den nya kulturstrategin och kulturplanen?

Den som vill påverka kulturstrategin och kulturplanen kan, förutom att delta i dialoger, dessutom lämna synpunkter på förslagen till kulturstrategi och kulturplan när de går ut på öppen remiss under andra kvartalet 2024.

Om samverkansmodellen och Hallands kulturstrategi och kulturplan

Hallands kulturstrategi och kulturplan har flera syften:

  • den är en av genomförandestrategierna till den Regionala utvecklingsstrategin,
  • den är en ansökningshandling till Kulturrådet som krävs för att få statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen,
  • den är ett styrdokument för både interna och externa verksamheter samt
  • utgör en grund för samverkan med staten, länets kommuner, kulturinstitutioner, det civila samhället, företag, andra regioner med flera.

Kultursamverkansmodellen innebär att Region Halland fördelar statsbidrag till regional kulturverksamhet förutsatt att regionen tar fram en kulturplan. Kulturstrategin och kulturplanen ska utgå från regionala och nationella kulturpolitiska mål och principer samt synliggöra när samverkan krävs med andra politikområden.

Läs mer om arbetet med den nya kulturstrategin och kulturplanen

Aktuella dialogtillfällen

Kultur o.s.v. – Hur vill du som arbetar med kultur utveckla kulturlivet i Halland?
Tisdag den 3 oktober, klockan 16–19 på Kulturhuset Najaden, Halmstad.
För konstnärer, kulturskapare, kulturorganisationer och arrangörer som arbetar med konst och kultur i Halland. Deltagare ska anmäla sig senast 2 oktober.

Dialogtillfälle för idéburna organisationer – Hur vill den organisation du representerar utveckla kulturlivet i Halland? För representanter för föreningar och organisationer i Halland.
Måndag den 9 oktober, kl. 17–19 på Kulturhuset Najaden, Halmstad. Deltagare ska anmäla sig senast 8 oktober.

Digitalt dialogtillfälle – Hur vill du/ni utveckla kulturlivet i Halland? Ett tillfälle för alla som vill delta i samtalen och lämna förslag för Hallands kommande kulturstrategi och kulturplan.
Onsdag den 8 november, kl. 17–18.15. Deltagare ska anmäla sig senast 5 november.

Kontakt

Emelie Johansson, utvecklingsledare – Kultur i Halland
E-post: Emelie.X.Johansson@regionhalland.se