Direkt till innehållet

Grön och cirkulär omställning i fokus på Mötesplats Halland ställer om

Publicerad: 2023-09-13 Senast ändrad:

Genom Halland ställer om erbjuder Region Halland en mötesplats för hela det halländska näringslivet med grön och cirkulär omställning i fokus.

– Det finns ett behov av att träffas och ta del av goda exempel halländska företagarens initiativförmåga och innovationskraft för hållbara och konkurrenskraftiga affärer, säger Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande. Det finns en stor drivkraft i det halländska näringslivet, en drivkraft som är viktig i Hallands gröna omställning.

Den gröna och cirkulära omställningen går snabbt och påverkar hela näringslivet. På Halland ställer om möts företag verksamma inom tillverkning, primärproduktion, bank, tech, bygg med mera. Företag som klimatkartlägger, energieffektiviserar, kolinlagrar, återbrukar och materialutvecklar. Företag som är etablerade eller start-ups, storbolag eller mindre företag, som exporterar och importerar och som är verksamma i olika delar av Halland.

– För att fortsätta vara en attraktiv region behöver vi ett näringsliv som hänger med i den snabba utvecklingen av klimat- och miljösmarta lösningar, menar regiondirektör Krister Björkegren. Olika företagsfrämjande aktörer med expertis inom hållbar affärsutveckling spelar en viktig roll i att stödja det halländska näringslivet. På Halland ställer om ges företag en möjlighet att träffa alla dessa omställningsexperter på en och samma plats.

– Hållbarhet är viktigt för alla företag som vill vara relevanta och finnas kvar i framtiden. Det handlar inte om att göra så mycket som det bara går, utan snarare handlar det om att hitta och välja de frågor där du och ditt företag kan ha störst påverkan och som ligger i linje med företagets verksamhet, säger Magdalena Johansson, vd Almi Företagspartner Halland AB, och fortsätter: Hållbarhet driver lönsamhet därför är det värt att investera tid och pengar och tillsammans med Almi får företagarna fokus på nästa steg för hållbar affärsutveckling

– I en tid av förändring skapar klimatomställningen nya spelregler. Det halländska näringslivets innovationskraft och utvecklingsförmåga är viktig för att ta tillvara möjligheterna i den gröna och cirkulära omställningen. Genom att ställa om till gröna och hållbara affärserbjudanden stärker allt fler företag sin konkurrenskraft och blir mer attraktiva för kunder, anställda och investerare, avslutar Krister Björkegren

Mötesplats Halland ställer om – för klimatsmarta affärer och stärkt konkurrenskraft, 13–14 september 2023, är en mötesplats för att gemensamt öka kunskapen om cirkulärt och grönt näringsliv, för att utforska nya gröna lösningar och för ett inspirera till företagens omställningsresa för hållbar affärsutveckling.

Över 160 företagare från en stor bredd av det halländska näringslivet deltar på årets mötesplats. Region Halland främjar hållbar tillväxt och innovation i Halland där näringslivets gröna och cirkulära omställning är en viktig del. Arbetet sker i samverkan med andra halländska nyckelaktörer för att bidra till Strategi för hållbar tillväxt i Halland 2021–2028.