Direkt till innehållet

Halland håller ställningarna

Publicerad: 2022-03-28 Senast ändrad:

De som bygger fiber i Halland har fortsatt att göra det under år 2021. I dag, 28 mars, presenterades Post- och Telestyrelsens (PTS) årliga kartläggning av bredbandstillgången och mobiltäckningen. Statistiken avser oktober 2021.

Halland fortsätter att ligga i topp när det gäller tillgång till bredband via fiber. Vid mätningen 2021 ligger Halland på tredje plats med tillgång på 87,2 procent. Genomsnittet för riket är 84,5 procent. 2020 var tillgången 84,8 procent.

Halland har de senaste åren legat i topp när det gäller utbyggnadstakt, en position som är svår att hålla ju längre man kommer i utbyggnaden. Trots det ligger Halland kvar på den övre halvan bland länen i Sverige, både avseende utbyggnadstakt och tillgång. Det är glädjande att Halland fortsätter att ligga i topp, säger Helene Andersson (C), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Ytterligare knappt tio procentenheter av länets befolkning har fiber så nära att de kan ansluta sig fiber i närhet så de, när de vill och under förutsättning att nätägarna erbjuder anslutning, kan ansluta sig. Här vilar ett tungt ansvar på alla nätägare att förtäta och bygga till de som vill och önskar efteransluta sig, poängterar Helene Andersson.

Fibertillgången utanför tätorter är hög i Halland, och ökningen fortsätter stadigt år från år. 78,5 procent av befolkningen utanför tätorter har tillgång till fiber. Det är 9,2 procentenheter högre än 2020. Därmed ligger Halland kvar på plats två i Sverige, där genomsnittet ligger på 61,6 procent.

Bland länets kommuner intar Halmstad en tätplats med unikt höga 96,2 procents fibertillgång. Det är mycket högt jämfört med de flesta kommuner i Sverige. Det beror till stor del på den höga andelen av befolkningen som bor i tätort. Varberg ligger också högt med 88,6 procent. Falkenberg har en mycket hög andel med tillgång till fiber på landsbygden, 81,4 procent. Med den siffran är kommunen på tionde plats i Sverige. Hylte och Laholm fortsätter att öka i rask takt på landsbygden.

Vi är angelägna om en hög fiberanslutning eftersom det ger invånarna stora möjligheter att idag och framtiden leva ett gott liv i Halland. Den höga andelen som har fiber på landsbygden är mycket glädjande. Det ger den halländska landsbygden hög attraktivitet och en konkurrensfördel. Det är viktigt, både för invånarna och för regionen, att hushållen har fiber. Allt fler samhällstjänster erbjuds via nätet avslutar Helene Andersson.

För mer information, välkommen att kontakta
Helene Andersson, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
helene.e.andersson@regionhalland.se, 070-675 61 62
Ellinore Swahn, regional samhällsplanering, Region Halland
ellinore.swahn@regionhalland.se, 076-775 68 95

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2021.

De insamlade uppgifterna används bland annat för uppföljning av bredbandsmål på nationell, regional och kommunal nivå samt som underlag för PTS tilldelning av stödmedel för bredbandsutbyggnad.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • Ã…r 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • Ã…r 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • Ã…r 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin här!

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling

Ingela Richardson

Ingela.richardson@regionhalland.se