Direkt till innehållet

Halland växer men i en lägre takt

Publicerad: 2024-02-22 Senast ändrad:

Den 31 december 2023 hade Hallands län 343 746 invånare. Under året ökade antalet invånare med 946 personer (0,27 procent), vilket var den lägsta ökningen sedan 1996. De senaste två decennierna har ökningstakten varit drygt 3 000 personer per år. Inbromsningen beror på ett minskat barnafödande och ett lägre flyttningsöverskott.

Befolkningsutvecklingen i en region avgörs av hur många som föds och dör (födelsenetto), inflyttare respektive utflyttare i förhållande till andra regioner (inrikes flyttnetto) samt invandringar och utvandringar till och från andra länder (utrikes flyttnetto). Förra året hade Hallands län ett negativt födelsenetto (-141 personer) men ett positivt inrikes- och utrikes flyttnetto (529 respektive 456 personer). Jämfört med 2022 skedde en minskning inom samtliga komponenter, särskilt stor var nedgången sett till utrikes flyttnetto. Värt att notera är att det är första gången sedan 1999 regionen hade ett negativt födelsenetto.

Halland, sjätte högsta befolkningsökning i landet

Den avtagande ökningstakten under året var inte unik för Hallands län. I Sverige som helhet ökade invånarantalet med drygt 30 000 personer (0,29 procent), vilket var den lägsta ökningen sedan 1999 och mer än en halvering jämfört med 2022. I relation till övriga regioner i Sverige hade Hallands län den sjätte högsta befolkningsökningen under 2023. Av landets 21 regioner hade 12 av dem en negativ befolkningsutveckling. Bara Västerbottens län hade en högre befolkningsökning jämfört med 2022.

Bland länets sex kommuner hade hälften av dem en positiv befolkningsutveckling. I Halmstad ökade invånarantalet med 648 personer, i Varberg med 525 personer och i Falkenberg med 91 personer. Den största minskningen skedde i Hyltebruk (-165 personer) följt av Kungsbacka (-148 personer) och Laholm (-10 personer). Värt att notera är att invånarantalet i Kungsbacka inte har minskat ett enskilt år tidigare under de senaste fem decennierna.

Fördjupning

För en mer ingående beskrivning av Hallands demografi och dess utveckling se rapporten: En hållbar och attraktiv region. För att ta del av uppdaterad befolkningsstatistik för Hallands län och dess kommuner se: Befolkningsstatistik för Halland.