Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt Lex Maria

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Händelsen avser brister i kommunikation mellan kliniker kring en patient med kraftig näsblödning.

Publicerad: 2024-01-23 Senast ändrad:

Patienten kom in akut med ambulans till Hallands sjukhus Varberg på grund av kraftig näsblödning som inte gått att stoppa. Vid ankomsten var patienten allmänpåverkad av blödningen och trots flera insatta åtgärder lyckades man inte stoppa blödningen helt. Konsultation skedde med jourhavande läkare vid öron-, näs- och halskliniken i Halmstad inför eventuell transport, men man kom inte överens om förutsättningarna och patienten fick stanna kvar för vård i Varberg. Någon gemensam behandlingsplan för att åtgärda blödningen upprättas inte. (Specialistkompetens jourtid samt vårdplatser inom öron-, näs- och hals finns vid Hallands sjukhus Halmstad).
Dagen därpå, efter förnyad kraftig blödning och behov av kortare intensivvård, kunde patienten transporteras till Halmstad. Efter slutlig behandling innefattande flera åtgärder har patienten återhämtat sig utan kvarstående men.

− Analysen av händelsen visar brister i samarbete och kommunikation mellan involverade parter. Detta ledde till att patienten utsattes för en allvarlig och sannolikt undvikbar risk eftersom diagnostik och behandling blev fördröjd, säger Göran Magyar, chefläkare Hallands sjukhus.

Kontaktpersoner:
Göran Magyar, chefläkare, 070-211 59 62
Marianne Kondrup, kommunikationschef, 070-337 17 80