Direkt till innehållet

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Publicerad: 2022-11-15 Senast ändrad:

Händelsen gäller en patient som kommer akut till Hallands sjukhus Halmstad efter att ha skadat handen på ett trasigt dricksglas. Patienten undersöks av läkare och sårskadan åtgärdas. En tid senare återkommer patienten på grund av nedsatt känsel och funktion i handen och blir då remitterad till handkirurgisk klinik. Där finner man en avskuren nerv, vilket inte uppmärksammats vid det första besöket på Hallands sjukhus.

– Om nervskadan uppmärksammats redan vid första besöket hade patientens nedsatta handfunktion kunnat tas omhand tidigare. Vi har nu utvecklat vår interna utbildning, eftersom det är svårt att undersöka en skadad hand på helt rätt sätt. På så sätt ökar vi möjligheterna att fånga till exempel nervskador tidigt, säger Helena Gladh, chefläkare.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienten ytterligare.

För mer information om händelsen, kontakta:
Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.