Direkt till innehållet

Hållbar utveckling i hela Halland; satsning i Hylte

Publicerad: 2022-06-07 Senast ändrad:

I Region Hallands uppdrag att leda regionalt utvecklingsarbete är det avgörande att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i hela Halland. I enlighet med detta har därför nu Regionstyrelsens arbetsutskott beslutat att föreslå styrelsen att bevilja Hylte kommun, medel om 25 miljoner kronor.

Grunden är att vi ska agera och leda en regional utveckling där alla kommuner är partners och utifrån sina förutsättningar jobbar med hållbarhet, attraktivitet och inkludering med fokus på grön omställning, förklarar Helene Andersson (C) Regionstyrelsens vice ordförande. Region Halland ska främja den kraft som finns i de halländska kommunerna, utifrån deras olika specifika förutsättningar och behov. Här ser vi att ett tillskott till Hylte kan stärka de områden som är framgångsrika inom kommunen och som kan innebära ökad tillväxt. Det är till gagn för hela länet.

De 25 miljonerna ska alltså ses som ett tillskott till en kommun som i dagsläget har en förhållandevis lägre befolkningutveckling än övriga kommuner och där avstånden till större arbetsmarknader är större än i övriga kommuner i regionen. Näringslivet är präglat av tillverkningsindustrin som sysselsätter mer än var tredje invånare i kommunen. I riket och länet står sektorn för ungefär 10 % av sysselsättningarna.

Det finns stor potential i Hylte och vi tror att detta är helt rätt väg att gå för att stärka länet ytterligare, menar Helene Andersson.

Utvecklingen i Hylte kommun är, ur ett nationellt perspektiv, inte unik utan ett resultat av den strukturomvandling som har präglat den regionala utvecklingen i Sverige de senaste decennierna. Samtidigt finns mycket kraft i Hylte och tillsammans med den i övrigt starka utvecklingen i Halland ser kommunstyrelsens ordförande i Hylte, Ronny Löfquist (S), med tillförsikt på framtiden och de medel som bidrar till utveckling:

Vi är naturligtvis väldigt nöjda med Region Hallands satsning för att stödja vårt arbete för att öka tillväxten i Hallands inland. Hylte kommun kommer i närtid presentera vilka prioriteringar vi avser göra med de regionala medlen, säger Ronny Löfquist.

Stödet, som ska beslutas, är ett tillägg till flera andra stöd sedan tidigare. Bland andra försöksverksamheten på HNJ-banan, satsning på Into the Woods, forskningsstationen Bolmen, landsbygdsutveckling samt olika skol- och kulturprojekt.

Kontakt:
Helene Andersson (C), Regionstyrelsens vice ordförande,
070-675 61 62, helene.e.andersson@regionhalland.se

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.