Direkt till innehållet

Kulturpolitiskt toppmöte i Halmstad den 20–21 juni

För första gången arrangeras ett sydsvenskt kulturpolitiskt toppmöte. Under två dagar möts kulturpolitiker och kulturchefer från Sydsveriges kommuner och regioner för samtal, erfarenhetsutbyte och föreläsningar kring kulturpolitik på Hotel Tylösand i Halmstad.

Publicerad: 2023-06-13 Senast ändrad:

Texten "Regionsamverkan Sydsverige" och en kartbild över Södra Sverige där de sex sydligaste regionerna är markerade.

Initiativtagare och arrangör för toppmötet är Regionsamverkan Sydsverige, en ideell förening som samlar Sveriges sex sydligaste regioner och representerar 26% av Sveriges befolkning.

Syftet med toppmötet är att tillsammans lyfta upp kulturfrågorna på agendan och gemensamt fortsätta arbetet med att skapa ett dynamiskt och öppet Sydsverige med internationell lyskraft, ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla.

Toppmötet äger rum från klockan 10.00 den 20 juni till klockan 13.30 den 21 juni på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen 28, Halmstad.

Program

Bland talarna i programmet finns kulturminister Parisa Liljestrand (M), som talar om Konsten och kulturens betydelse för Sverige och Mats Granér, direktör vid Myndigheten för kulturanalys, som ställer frågan Vad vill Sverige med kulturpolitiken?

En fråga som diskuteras är begreppet armlängds avstånd – i ett samtal mellan kulturpolitiker. Deltagarna får även ta del av konkreta exempel på samarbete mellan kommun och region innan representanter från Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott reflekterar kring varför samverkan är den enda vägen framåt.

Hela programmet presenteras här (pdf)

Pressinbjudan

Media är välkomna att delta under samtliga programpunkter.

Kontakta Emelie Johansson för ackreditering och frågor.

Kontakt

Emelie Johansson, utvecklingsledare Kultur, Region Halland
Telefon: 070-250 51 31
E-post: Emelie.X.Johansson@regionhalland.se