Direkt till innehållet

Närsjukvården Halland anmäler händelse enligt lex Maria

Närsjukvården Halland anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Publicerad: 2024-03-14 Senast ändrad:

Ärendet gäller en kvinna som drabbades av akut blodbrist efter att en förändring av järnbehandling gjordes på hennes vårdcentral. Händelseförloppet var snabbt och patienten hamnade direkt på intensivvårdsavdelning när hon anlände till akutmottagningen. Väl där återhämtade hon dock krafterna och mår idag väl.

– Det är fortfarande oklart både varför hon stod på järnbehandling, och varför hon så snabbt förlorade blod efter förändring av hennes behandling. Vi skickar utredningen till IVO för att få deras syn på om något fel begåtts, säger Magnus Garell, chefläkare Närsjukvården Halland.

Åtgärder för att förhindra att något liknande ska hända har utarbetats och händelsen har spritts i olika forum för information.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienten ytterligare.

För mer information, kontakta:
Magnus Garell, chefläkare Närsjukvården Halland, telefon: 0766-98 60 79.