Direkt till innehållet

Närsjukvården Halland anmäler händelser enligt lex Maria

Publicerad: 2023-12-21 Senast ändrad:

Närsjukvården Halland anmäler tre händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Det första ärendet rör en man med tilltagande andningssvårigheter sen några dagar. Han tog kontakt med sin valda vårdcentral men fick ej tid där utan hänvisades till kvälls- och helgmottagningen. Väl där bedömdes hans besvär bero på tidigare fraktur i revben och han fick lugnande besked. Väl hemma faller han dessvärre ihop i hjärtstopp och trots hjärt- och lungräddning gick hans liv inte att rädda.

– En mycket tragisk utgång där genomgång av händelseförloppet föranlett flera åtgärder i vården. Viktigt är att i varje ärende tänka på andra orsaker till patientens symtom än det mest uppenbara. Omhändertagandet på mottagningen har också behövt förändras för att säkerställa att något liknande inte händer igen, säger Magnus Garell, chefläkare Närsjukvården Halland.

Det andra ärendet gäller en man som sökte vårdcentralen för blod i urinen. Undersökning med provtagning visade inget avvikande och stafettläkaren planerade inte in någon uppföljning. Enligt rutin för standardiserat vårdförlopp (SVF) borde det ha gjorts. Först vid ett besök något år senare uppmärksammades detta och remiss skickades till urologen. Lyckligtvis visade det sig inte vara någon tumör patienten drabbats av.

– Händelsen avspeglar en brist i handläggningen vid besöket och utredningen skickas till IVO för att få deras syn på händelsen, säger Magnus Garell, chefläkare Närsjukvården Halland.

Det tredje ärendet rör en patient som sökte till vårdcentralen på grund av yrsel och sömnproblem. Prover visade lågt blodvärde och behandling med järninfusion och järntabletter ordinerades. Enligt rutin borde även utredning påbörjats för att ta reda på varför järnvärdet var lågt. Det här uppmärksammades först vid ett besök ett halvår senare på annan klinik. Det visade sig att patienten hade en tumör i tarmen, och hanteringen innebar drygt ett halvt års fördröjning innan diagnos sattes.

– Journalen avslöjar inte varför utredning inte fortskred, men anledning kan vara att flera var inblandade, och uppföljningen gjordes per telefon av annan läkare, säger Magnus Garell, chefläkare Närsjukvården Halland.

Med hänsyn till patientsekretessen kommenteras inte uppgifter om patienterna ytterligare.

För mer information, kontakta:
Magnus Garell, chefläkare Närsjukvården Halland, telefon: 0766-98 60 79

Pressmeddelandet publicerat av: Åsa Hansson, kommunikation Närsjukvården Halland.