Direkt till innehållet

Ny finansiering ska ge fler Grön rehab

Publicerad: 2022-06-29 Senast ändrad:

Finansiering för Grön rehab överfördes för 2022 från centrala medel till att vara en del av finansieringen inom Vårdval Halland närsjukvård, för att hanteras inom den ordinarie hälso-och sjukvårdens struktur, på samma sätt som utbud av annan hälso-och sjukvård.

Under det senaste året kan Region Halland se att det skett en minskad remittering till Grön rehab jämfört med tidigare år. Nuvarande finansieringsmodell har inte visat sig gynna remittering till Grön rehab. För att fortsatt kunna erbjuda Grön rehab inom Region Halland behöver remitteringen till denna aktivitet öka. Därför har regionen beslutat att finansiering för Grön rehab 2022 överförs från vårdenheter inom Vårdval Halland närsjukvård till Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering.

– Vi kan se att det under det senaste året skett en minskning i antal remisser till Grön rehab jämfört med tidigare år. När vi ser att förändringar i finansieringsmodellen påverkat remissflödet så pass mycket behöver vi se över modellen. Vi har i Region Halland gjort en politisk satsning på Grön rehab, som ett komplement till annan vårdform, och jag förväntar mig att Grön rehab används för de personer som är i behov av det, säger Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande.

Om Grön rehab
Grön rehab är en aktivitet som kan användas som ett komplement till den rehabilitering som patienter i Halland erbjuds via sin vårdcentral och det är vårdcentralerna som bedömer vad som är aktuellt, utifrån den enskilde patientens behov. Vårdvalet bygger på att vårdcentralerna ska ha möjlighet att utforma vården efter de listades behov.

Målet med Grön rehab är att deltagarna ska öka sin hälsa och komma närmare arbete och återfå sin arbetsförmåga, för att kunna vara kvar eller återgå i arbete, studier eller annan sysselsättning.

Region Halland har ett antal upphandlade leverantörer som erbjuder Grön rehab och aktiviteten sker under åtta till tolv veckor. Deltagande i Grön rehab sker via remiss från vårdcentralen och gäller patienter med lätt till medelsvår depression, ångest eller stressrelaterat tillstånd.

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård

Elisabeth Funkqvist

elisabeth.funkqvist@regionhalland.se