Direkt till innehållet

Ny mottagning i Varberg för Barn och ungas psykiska hälsa

Publicerad: 2023-10-31 Senast ändrad:

Under oktober öppnade Region Hallands tredje mottagning för Barn och ungas psykiska hälsa, BupH. Mottagningen ska möta det ökade behovet av stöd vid psykisk ohälsa för barn, unga och deras föräldrar.

─ Vi har sett ett ökat inflöde under en längre tid och på primärvårdsnivå är det viktigt att kunna ge tidiga insatser utan väntetider. För att öka tillgängligheten öppnar vi nu en mottagning för barn, unga och deras föräldrar som bor i Varberg och Falkenberg, förklarar avdelningschef Helena Morténius.

─ Nu får vi möjligheten att hjälpa ännu fler barn och unga i Halland i ett tidigt skede. Detta gör att vi kan fortsätta ha en hög tillgänglighet till god vård inom både barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) och BupH, säger verksamhetschef Stefan Lemon.

BupH:s uppdrag är att ta emot barn och unga mellan 6 till 17 år med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och erbjuda dem och deras föräldrar behandling enskilt, i grupp eller digitalt. Vanligast problematik bland patienterna är ångest, nedstämdhet, ilska, stress, ätproblematik och krisreaktioner.

– Det är glädjande att vi äntligen kan öppna en efterlängtad mottagning i Varberg. Detta underlättar tillgängligheten för en grupp som vi prioriterar, kommenterar Lars Gustafsson, ordförande för driftnämnden Psykiatri.

─ Med en låg tröskel in kan vi snabbt ge ökad kunskap och förståelse samt verktyg och strategier för att skapa förändring och förbättrad funktionsnivå. Med tidiga insatser kan vi göra skillnad, konstaterar Helena Morténius.

Boende i Varberg och Falkenberg har även tidigare kunnat få hjälp av BupH, då på någon av mottagningarna i Halmstad eller Kungsbacka som funnits sedan 2021. En tredje mottagning innebär närmre till vården samtidigt som man möter det ökade behovet.

─ Vi har redan sett hur många barn och unga har fått snabb och bra hjälp på våra mottagningar i Halmstad och Kungsbacka av vår duktiga personal och jag är glad att vi kan utöka detta ytterligare genom vår nya mottagning i Varberg, säger Stefan Lemon.

 

Fakta: Barn och ungas psykiska hälsa, BupH

  • Mottagningar finns i dag på tre platser i Halland: Halmstad, Kungsbacka och Varberg
  • Tar emot barn och unga 6-17 år med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa på primärvårdsnivå.
  • Vanligast problematik bland patienterna är ångest, nedstämdhet, ilska, stress, ätproblematik och krisreaktioner.
  • Barn och ungas psykiska hälsa har sedan starten 2021 tagit emot sammanlagt cirka 2 700 patienter.

Så kommer invånare i kontakt med BupH:

Region Hallands kontaktcenter En väg in (010-47 61 999) tar emot alla nya ärenden för en bedömning och bokar in eventuell behandling efter behov. En väg in har som uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården. De har öppet för barn och unga som tar en egen kontakt och för vårdnadshavare eller närstående som hjälper till att ta kontakt.

Efter ett telefonsamtal med en specialistutbildad sjuksköterska erbjuds man rådgivning eller blir guidad vidare till den verksamhet i vården som bedöms bäst bemöta det aktuella behovet.

För ytterligare kommentarer:

Helena Morténius, avdelningschef Barn och ungas psykiska hälsa, 0729-62 67 07

Stefan Lemon, verksamhetschef, 070-665 17 64

Lars Gustafsson, ordförande driftnämnden Psykiatri, 070-376 04 11