Direkt till innehållet

Region Halland erbjuder lokaler på Plönninge som flyktingboende

Publicerad: 2022-03-25 Senast ändrad:

Region Halland har på uppdrag av länsstyrelsen genomfört en inventering av fastigheter som skulle kunna användas som boende för flyktingar från Ukraina. Häribland finns elevhem på Plönninge som nu erbjuds till Migrationsverket om behovet uppstår.

Det finns en bred politisk enighet i den här frågan. Vi ser en oförsvarbar invasion och ett enormt mänskligt lidande. Hela samhället rustar för att stötta dem som drabbas. I den samordning som nu sker mellan myndigheter och organisationer har bland andra Region Halland en roll och den tar vi på största allvar, säger Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande (M).

Utöver det primära uppdraget att erbjuda flyktingar hälso- och sjukvård, har nu också en inventering gjorts av möjliga boenden som skulle kunna iordningsställas på kort och längre sikt. Vissa lokaler kan behöva mer insatser för att nå boendestandard är andra så gott som redo att flytta in i. Bäst möjligheter på kort sikt finns just på Plönningegymnasiet som tidigare har fungerat som flyktingboende. Där finns byggnader som i dag står tomma, varav en redan bedöms uppfylla kraven, i det fall Migrationsverket skulle önska att ta fastigheterna i bruk.

Vi tror och hoppas att alla förstår hur angelägen den här frågan är. I en första inventeringsfas behöver det fattas snabba beslut. Men vi planerar nu för information till hyresgäster om det som sker och vi kommer att ha möjlighet till en fördjupad dialog om det blir aktuellt, säger Mikaela Waltersson.

Parallellt finns sedan 2019 ett uppdrag att förbereda för en försäljning av Plönninge. Att delar av Plönninge nu erbjuds som boende till Migrationsverket hindrar inte det fortsatta arbetet med att förbereda en försäljning.

Frågan har varit uppe i regionstyrelsens arbetsutskott och jag bedömer att vi har en enighet kring att detta inte påverkar den processen. Vi behöver göra den här insatsen i den situation vi befinner oss i. Men vi kan inte pausa i ambitionen att Plönningeområdet ska kunna vidareutvecklas framåt, med rätt förutsättningar genom nytt ägarskap, säger Mikaela Waltersson.

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör

Johanna Wiechel-Steier

johanna.wiechel-steier@regionhalland.se