Direkt till innehållet

Region Halland slopar avgift för vissa vaccinationer för vuxna

Publicerad: 2022-06-30 Senast ändrad:

Halland ansluter sig till den nationella rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner om att oavsett ålder erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla som anses ha otillräckligt skydd mot en rad sjukdomar. Det beslutade Regionstyrelsens arbetsutskott vid sitt senaste sammanträde.

Beslutet gäller vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta. Frågan har blivit aktuell nationellt när fler personer med bristfälligt vaccinationsskydd söker sig till Sverige. Vaccination för barn är kostnadsfri sedan tidigare men nu omfattas alltså också vuxna.

– Den kostnadsfria vaccinationen gäller alla, men är aktuell främst för personer som kommit till Sverige efter barnaåren. De som vuxit upp i Sverige och följt barnvaccinationsprogrammet har i allmänhet ett gott vaccinationsskydd, säger chefläkare Anders Ã…kvist.

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige omfattar elva sjukdomar. Det fungerar väl. Vaccinationstäckningen och förtroendet för programmet är högt, vilket också bidrar till att bibehålla den låga förekomsten av dessa sjukdomar.

– Läkare bedömer vilka som bör vaccineras och rekommendationen om vem som bör vaccinera sig har inte ändrats. Syftet är alltså inte att öka efterfrågan på vaccinering utan att underlätta för de som behöver vaccineras och bidra till ett gott skydd mot dessa sjukdomar i samhället, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo.

Den enda av dessa vaccinationer som berör många som vuxit upp i Sverige är stelkramp, som ofta behöver fyllas på även för den som genomgått fullständig vaccination som barn. Även denna vaccination blir nu kostnadsfri i Halland.

– När det nu finns en så tydlig nationell rekommendation är det naturligt för oss att följa den och underlätta både för de som vaccineras och för vården, säger ordföranden i Regionstyrelsens arbetsutskott Mikaela Waltersson.

MER INFORMATION

Regional chefläkare Anders Ã…kvist, tfn: 0720-83 86 19

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den ‘Bästa livsplatsen’. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.