Direkt till innehållet

Vårdpraktik i Halland tredje bäst i landet

Publicerad: 2023-09-08 Senast ändrad:

Praktiktiden i vården, eller som den också kallas – verksamhetsförlagd utbildning – för sjuksköterskestuderande vid Region Hallands vårdenheter rankas som tredje bäst i landet. Så ser resultatet ut när studenterna själva sätter betyg, enligt en rapport från Vårdförbundet Student.

När studenter på Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad ska översätta sina teoretiska kunskaper i praktiken finns möjligheten att göra det inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i vården i Halland. Under den delen av utbildningstiden får studenterna handledning av utbildare vid till exempel Ambulanssjukvården, Närsjukvården, Psykiatrin Halland och Hallands Sjukhus för att lära känna hur vården fungerar och hur det är att möta patienter i vardagen.

Och för att handledare, lärosäten, arbetsgivare och beslutsfattare ska kunna anpassa VFU så att studenterna får så mycket som möjligt ut av erfarenheten ”på golvet”, sammanställs årligen en enkät av Vårdförbundet Student som speglar studenternas upplevelse och betyg av utbildningstiden.

I årets nationella rapport från VFU i vården så placerar studenterna i Halland utbildnings- och praktiktiden på tredje plats i landet efter Högskolan Kristianstad och Röda Korsets Högskola.

En av de bidragande orsakerna till det höga betyget kan vara att studenterna är garanterade klinisk praktik i vården i samma region som de utbildar sig, vilket är reglerat genom avtal mellan Region Halland och Högskolan Halmstad.

  • Det är förstås ett väldigt gott betyg till våra handledare som vi gläds åt, säger Ingemo Arnesdotter, regional studierektor och Ann-Caroline Holst, klinisk lektor vid FoU Halland som ansvarar för att samordna, utveckla och säkra kvaliteten på kliniska utbildningsplatser.

 

Region Halland utökar VFU

Region Halland och Högskolan Halmstad påbörjar under hösten ett gemensamt förändringsarbete med att anpassa grundutbildningen för sjuksköterskor och utöka studenternas VFU, till följd av nya yrkeskvalifikationsdirektiv från EU och ändringar från januari 2023 i Högskoleförordningen. Möjligheten att vara ute i vården ökar med flera veckor och tiden studenterna kommer att befinna sig i de olika vårdverksamheterna ändras också.

  • Vi ser det som en utmaning men också som en utveckling i rätt riktning för våra framtida sjuksköterskor. På det här sättet kommer vi att få trygga sjuksköterskor som har en riktigt gedigen grund att stå på både teoretiskt och praktiskt när de avslutar sin utbildning, säger Marie Karlsson, utbildningschef vid FoU Halland.

Målet med förändringen är att grundutbildningen för sjuksköterskor ska få en ny programstruktur med utökad VFU. Vid Högskolan i Halmstad gäller den nya strukturen för sjuksköterskeutbildningen från och med höstterminen 2024. Nuvarande programstruktur fasas ut fram till vårterminen 2027.

Det nyligen påbörjade förändringsarbetet kring den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter i Halland genomförs i samarbete mellan Forskning och utveckling (FoU), Region Hallands vårdförvaltningar och Högskolan Halmstad.