Direkt till innehållet

Såhär tecknar du

Teckna Frisktandvård

För att få reda på din aktuella tandstatus och prisklass, gör vi en undersökning och planerar eventuell behandling. Både undersökningen och behandlingen görs till ordinarie pris och ingår inte i avtalskostnaden.

Efter undersökningen och eventuell behandling informeras du om vilken avgiftsklass du tillhör, beroende på din tandstatus.

Du får då ta ställning till om du vill teckna avtal, som börjar gälla direkt vid tecknandet. Avtalet gäller i tre år och du kan när som helst säga upp avtalet under perioden. Du får erbjudande om nytt omtecknande vid avtalsperiodens slut.

Här kan du teckna avtal direkt (genom att leta upp din klinik eller söka på Frisktandvård). Du kan också ringa oss på 035-13 43 29 för att få reda på ditt månadspris direkt.

Senast ändrad: