Direkt till innehållet

Vårt utbud

Barn- och ungdomstandvård

Region Halland ansvarar för att alla barn och ungdomar erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det år man fyller 23 år.

I Halland kan man från och med det år man fyller 3 år välja tandläkare, antingen hos folktandvården eller hos en privat tandläkare. Om man inte själv väljer tandläkare kallas man till folktandvården eller de kliniker som regionen har avtal med. Barn och ungdomar har rätt till samma specialisttandvård oavsett vilken tandläkare de väljer.

Folke Kanin tar emot våra yngsta kunder

Vår stora uppgift inom Folktandvården är att heja fram friska tänder och för att det ska lyckas behöver vi tid att bygga upp ett förtroende.
Det gör vi genom att prata med barnet och till vår hjälp har vi vår maskot Folke Kanin. Folke Kanin möter barnet redan i väntrummet och finns med inne på mottagningen. Tillsammans hjälps vi åt med goda råd för att skapa vanor för en god tandhälsa inför resten av livet.

Tandreglering

Vi har fyra tandregleringskliniker i Halland. Den vanligaste anledningen till att du kan behöva en tandregleringsbehandling är att dina tänder står snett eller inte får plats. Du kan också ha ett över- eller underbett.  Vissa mindre tandställningsfel, som ett litet mellanrum mellan framtänderna, är ofta en charmig detalj hos dig och tillhör din personlighet. Men om tänderna står mycket fel eller om bettet inte alls stämmer, kan du få en tandställning som rättar till detta.
Funderar du på det här med tandställning? Börja med att tala med din tandläkare.

Frisktandvård

Med ett frisktandvårdavtal vet du på förhand vad du kommer betala för din tandvård. Det mesta ingår, såsom lagningar och rotbehandlingar. Vi kallar dig när det behövs och avtalet gäller i hela Sverige, även för akuttandvård.

I ditt frisktandvårdsavtal ingår:

  • undersökningar
  • förebyggande tandvård
  • akuttandvård
  • lagningar, rotfyllningar, tanduttagningar
  • enstaka kronor och bettskenor

Läs mer om frisktandvård här. 

Här kan du teckna avtal direkt (genom att leta upp din klinik eller söka på Frisktandvård). Du kan också ringa oss på 035-13 43 29 för att få reda på ditt månadspris direkt.

Uppsökande och nödvändig tandvård

För att ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska man ha ett stort behov av personlig omsorg, vilket mer konkret innebär att man ska behöva tillsyn tre gånger dagligen och tillsyn på natten eller ha larm. Uppsökande och nödvändig tandvård gäller också om man har ett beslut om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vad som är nödvändig tandvård avgörs bland annat utifrån vilken nytta man har av behandlingen. I nödvändig tandvård ingår undersökning, förebyggande åtgärder och behandling av infektioner och lagningar.
För att få rätt till uppsökande och nödvändig tandvård måste man först få ett intyg. Man behöver inte själv skriva någon ansökan utan det hjälper kommunen till med.

På 1177.se finns mycket information om uppsökande och nödvändig tandvård.

Avgifter för tandvård

Här hittar du aktuella avgifter för tandvård inom Region Halland.

Senast ändrad: