Frågorna handlade om hur nöjd man var med bemötande, med den behandling man fick och med den tid man fick. I samtliga frågor får Folktandvården mycket bra betyg av kunderna och ett totalbetyg på 97 procent nöjda kunder.

Nedan ser du totalresultatet för samtliga kliniker 2020 (i parentes mätning 2019)

Totalbetyg:                      96,40%            (97% – 2019)
Bemötande:                    97,6%            (97,8% – 2019)
Behandling:                    96,3%            (96,9% – 2019)
Rekommendation:         95,2%             (96,4% – 2019)
Nöjd med tiden:             97,2%             (94,9% – 2019)

 

I enkäten möjliggörs också fritextsvar. Här lyfts både det som man är extra nöjd med och det man som kund tycker behöver förbättras. Det som lyfts handlar bland annat om kostnader för tandvård och väntetider.
Varje klinik arbetar vidare med sitt resultat för att utveckla verksamheten. Ett stort tack till alla som tagit sig tid att svara på enkäten och hjälper oss att bli bättre.

Varje klinik arbetar vidare med sitt resultat för att utveckla verksamheten. Vi gör under året fortsatt perioder av enkäter, så det är möjligt att du får en enkät efter ditt nästa besök hos oss.

 

Frågorna som ställdes:

  • Hur nöjd är du med bemötandet vid ditt besök?
  • Hur nöjd är du med den behandling du fått?
  • Om någon frågar dig om råd, hur troligt är det att du skulle rekommendera din folktandvårdsklinik till andra?
  • Fick du en tid som passade dig?
  • Är det något som kunde varit bättre? Eller något som du tyckte var särskilt bra? fritextsvar

 

Undersökningsperioden var 1 april till 18 maj. Alla besökare till Folktandvården över 18 år som angivit sitt mobiltelefonnummer fick en sms-enkät. Antalet enkäter som skickades under perioden var cirka 10 000. Svarsfrekvensen 23 procent.