Direkt till innehållet

Psykiatri

Vuxenpsykiatri​

Om du mår psykiskt dåligt ska du i första hand söka dig till vårdcentralen. Om du är 18 år eller äldre och läkaren bedömer att du behöver specialistpsykiatrisk vård blir du i första hand remitterad till en vuxenpsykiatrisk mottagning, som finns i alla kommuner.

Du kan också komma till oss på eget initiativ, då skickar du in en så kallad egenremiss. 

Vuxenpsykiatriska mottagningar i Halland – 1177

Barn- och ungdomspsykiatri​

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP, finns i alla kommuner. När du söker vård för psykisk ohälsa för barn och ungdomar första gången ska du ringa ”En väg in” på 010-476 19 99 oavsett var i länet du bor. Hit kan personer under 18 år vända sig när vårdcentralen, barnhälsovården eller skolhälsovården inte räcker till. För patienter med lättare psykisk ohälsa finns mottagningarna ”Barn och ungas psykiska hälsa” i Halmstad och Kungsbacka. Även hit hänvisas man genom ”En väg in”.

BUP-mottagningar i Halland – 1177

Psykiatrisk akutmottagning​

Akutmottagning och sjukhusvård för vuxna finns i Halmstad och Varberg.

Psykiatriska akutmottagningen Halmstad – 1177

Psykiatriska akutmottagningen Varberg – 1177

Vuxenpsykiatriska vårdavdelningar i Halland – 1177

Akutmottagning och sjukhusvård för barn och ungdomar finns i Halmstad.

Barn- och ungdomspsykiatrisk vårdavdelning i Halmstad – 1177

Psykiatri Hallands webbplats

regionhalland.se/psykiatrin får du lära dig mer om vad psykiatrisk specialistvård innebär. Innehållet bygger på Psykiatrin Hallands medarbetares kunskap och expertis i olika ämnen och är tänkt att bidra till att minska stigmat kring psykisk ohälsa.

Senast ändrad: