Direkt till innehållet

Barnhälsovård

Vi hjälper dig med:

  • Hälsoundersökningar hos läkare och BVC-sköterska
  • Råd och stöd om barn och hälsa
  • Amningsrådgivning
  • Hembesök
  • Föräldragrupp
  • Spädbarnsmassage
  • Syn- och hörselkontroll
  • Rökavvänjningsstöd
  • Vaccinationer

På Barnavårdscentralen (BVC) tar vi emot familjer med barn i åldrarna 0-6 år. Vår uppgift är att främja barnets hälsa och utveckling samt att stötta föräldrar i sitt föräldraskap. Hos oss är barnet i centrum och vår uppgift är att i samråd med föräldrarna arbeta för barnets bästa. Vi jobbar i team, ofta bestående av bland annat distriktssköterska, läkare och psykolog. Vi samarbetar också med mödrahälsovården, BB, barnkliniken, socialtjänst och förskola.

Senast ändrad: