Direkt till innehållet

Äldremottagning Vårdcentralen Nyhem

På Vårdcentralen Nyhem har vi en särskild äldremottagning som vänder sig till dig som är 75 år eller äldre och har ett flertal hälsobesvär. I vårt team ingår läkare (geriatriker), äldresjuksköterska, arbetsteapeut och sjukgymnast.
Vi erbjuder råd och stöd i hälsofrågor och hjälper dig att hitta rätt vård och behandling utifrån dina behov.
Telefon: 035-13 45 04.

Vi hjälper dig med:

  • Råd och stöd kring hälsa
  • Genomgång av dina mediciner/läkemedelsgenomgång
  • Förnyelse av recept
  • Hjälp vid inkontinens
  • Förskrivning av hjälpmedel
  • Telefonrådgivning
  • Demensutredning
  • Samordna tid hjälp till övriga yrkeskategorier som sjukgymnast kurator etc
  • Samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med kommunen

Senast ändrad: