Direkt till innehållet

Äldremottagning Vårdcentralen Vallås

På Vårdcentralen Vallås har vi en särskild äldremottagning som vänder sig till dig som är 75 år eller äldre och har ett flertal hälsobesvär.
Vi erbjuder råd och stöd i hälsofrågor och hjälper dig att hitta rätt vård och behandling utifrån dina behov.
Du når oss på 035-13 45 50

Vi hjälper dig med:

  • Råd och stöd kring hälsa
  • Genomgång av dina mediciner/läkemedelsgenomgång
  • Förnyelse av recept
  • Hjälp vid inkontinens/uroterapeut mottagning
  • Förskrivning av hjälpmedel
  • Telefonrådgivning
  • Demensutredning
  • Samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med kommunen

Senast ändrad: