Direkt till innehållet

Äldremottagning Vårdcentralen Särö

På Vårdcentralen Särö har vi en särskild äldremottagning som vänder sig till dig som är 75 år eller äldre och har ett flertal hälsobesvär.
Vi erbjuder råd och stöd i hälsofrågor och hjälper dig att hitta rätt vård och behandling utifrån dina behov.
Du når oss på 031-929540 varje vardag mellan klockan 9 -10.

Vi hjälper dig med:

  • Råd och stöd kring hälsa
  • Genomgång av dina mediciner/läkemedelsgenomgång
  • Förnyelse av recept
  • Hjälp vid inkontinens/uroterapeut mottagning
  • Förskrivning av hjälpmedel
  • Telefonrådgivning
  • Demensutredning
  • Samordna tid hjälp till övriga yrkeskategorier som sjukgymnast kurator etc
  • Samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med kommunen

Akuta ärenden tas omhand av vårdcentralens ordinarie mottagningar.

Senast ändrad: