Direkt till innehållet

Äldremottagning Vårdcentralen Centrum Laholm

På Vårdcentralen Centrum Laholm har vi en särskild äldremottagning som vänder sig till dig som är 75 år eller äldre och har ett flertal hälsobesvär.
Vi erbjuder råd och stöd i hälsofrågor och
hjälper dig att hitta rätt vård och behandling utifrån dina behov.
Du når oss på 0430-157 75 varje vardag mellan klockan 10-11.

Vi hjälper dig med:

  • Råd och stöd kring hälsa
  • Genomgång av dina mediciner/läkemedelsgenomgång
  • Förnyelse av recept
  • Hjälp vid inkontinens/uroterapeut mottagning
  • Förskrivning av hjälpmedel
  • Telefonrådgivning
  • Demensutredning
  • Samordna tid hjälp till övriga yrkeskategorier som sjukgymnast kurator etc
  • Samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med kommunen

Brådskande ärenden tas omhand av vårdcentralens ordinarie mottagningar.

Senast ändrad: