Direkt till innehållet

Anestesisjuksköterska

Anestesisjuksköterskans uppgifter är att hantera luftvägar och att säkerställa en fullgod andning och cirkulation.

Du ansvarar för att, i samråd med narkosläkaren, planera och genomföra anestesi i samband med operativa ingrepp och undersökningar. Du övervakar patientens respiration och cirkulation under hela operationen. Du arbetar med den pre- och perioperativa vården, men planerar även en god postoperativ vård bland annat genom smärtlindring.

Som anestesisjuksköterska blir du tillsammans med narkosläkaren utkallad till akuten och andra enheter på sjukhuset, när patienter behöver hjälp med andning och luftvägar. Anestesisjuksköterskan hjälper även avdelningarna vid behov, till exempel genom stöd att sätta perifera infarter.

Utforskande samtal om yrket

Hur är det att jobba som operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska eller IVA-sjuksköterska?

Genom samtal med specialistsjuksköterskor utforskar vi vad det verkligen innebär att arbeta inom deras områden.

Lyssna på poddavsnittet på sidan: Att jobba som operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska eller IVA-sjuksköterska

Senast ändrad: