Direkt till innehållet

Kliniker på Hallands sjukhus som söker undersköterskor för sommarvikariat

Akutkliniken

Inom Akutkliniken vid Hallands sjukhus finns av två akutmottagningar, en i Varberg och en i Halmstad. I kliniken ingår även bemanningsenheterna i både Halmstad och Varberg.
Akutmottagningarna har öppet dygnet runt och tar emot patienter med komplexa akuta sjukdomar och skador inom en rad medicinska områden såsom medicin, kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi och barn. Vårt team består av sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och egna akutläkare i Varberg. I Halmstad bemannar klinikernas läkare akutmottagningen.

Barn- och ungdomskliniken

Barn- och ungdomskliniken i Halland erbjuder slutenvård för barn och ungdomar på Hallands sjukhus Halmstad. Det finns följande enheter: en avdelning för förtidigt födda barn (avdelning 17) två avdelningar för barn och ungdomar 0-18 år och en akutvårdsavdelning.

Det finns även öppenvårdsmottagningar i Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Falkenberg.
Som undersköterska på Barn- och ungdomskliniken arbetar du i en öppen och positiv miljö. Du arbetar i ett nära samarbete med andra yrkeskategorier med barnen och deras familjer i fokus.

Kvinnokliniken

Kvinnokliniken ansvarar för att ge vård till patienter i hela Halland och har verksamheter i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Gynekologisk verksamhet samt öppenvård finns på samtliga tre orter medan heldygnsvård finns i Halmstad och Varberg.

Våra förlossningsenheter räknas bland de främsta i landet. I Halmstad hanteras förlossningar från vecka 28+0 och här finns också neonatalavdelning. På förlossningen i Varberg hanteras förlossningar från vecka 35/36 med normal-mellanrisk med beredskap för oväntade komplikationer. Med över 400 engagerade medarbetare strävar vi alltid efter att erbjuda bästa möjliga vård.

Medicinklinikerna

Hallands sjukhus har två medicinkliniker – en i Halmstad och en som inkluderar både Varberg och Kungsbacka. Klinikerna har samtliga medicinska specialiteter, med undantag av reumatologi. En övervägande del av patienterna som läggs in på avdelningarna kommer direkt från sjukhusens akutmottagningar.

Inom öppenvården har vi specialiserade mottagningar inom flera områden som allergologi, lungmedicin, kardiologi, diabetes, gastroenterologi, neurologi, njurmedicin och andra medicinska områden.

Kirurgikliniken

Inom Kirurgikliniken erbjuder vi både öppen- och slutenvård av hög kvalitet med ett brett spektrum av kirurgiska ingrepp. Vi är ansvariga för den akuta kirurgin i regionen och utför även planerade ingrepp vid Hallands sjukhus i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Avdelning 72/83 i Halmstad är under sommaren en avdelning som till största delen består av kirurgiska patienter som läggs in direkt från akutmottagningen. Till viss del vårdas här också patienter med planerade ingrepp inom mag/tarm, endokrin, kärl och bröstkirurgi.

Det är ett varierande och spännande arbete där man tillsammans med kollegor får medverka i en omväxlande vardag med patienternas bästa i fokus. I teamet ingår förutom undersköterskor sjuksköterskor, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och medicinska sekreterare.

Med fokus på omvårdnad ansvarar undersköterskorna för den basala omvårdnaden av patienterna i en grupp, utför och följer upp riskbedömningar, samt observerar och rapporterar förändringar i patienters tillstånd.

Operations- och intensivvårdsklinikerna

På Hallands sjukhus finns två operations- och intensivvårdskliniker som bedriver verksamhet vid samtliga tre sjukhus i Halland. Våra enheter samarbetar nära för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och effektivitet i patientvården under operation och vid svåra sjukdomar eller skador. Vi har avdelningar för intensivvård, postoperativ vård, operationsmottagning och dagkirurgi samt sterilteknik i Halmstad och Varberg.

Ortopedikliniken

Ortopedikliniken på Hallands sjukhus har en bred ortopedisk verksamhet inklusive akutverksamhet i Varberg och Halmstad. Ryggortopedi är koncentrerat till Halmstad och avancerad övre extremitetskirurgi till Varberg. Utöver det så är verksamhetsuppdraget lika i Halmstad och Varberg. Dessutom bedriver vi dagkirurgi med specialinriktning på ”mjuka knän” i Kungsbacka.

Urologikliniken

Urologikliniken arbetar med den specialiserade urologisjukvården i Halland. Vi har öppenvårdsmottagningar i Halmstad och Varberg och Kungsbacka samt en slutenvårdsavdelning i Varberg. Kliniken består av cirka 100 medarbetare, fördelat på undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och sekreterare. Vi har mottagningsverksamhet med nybesök och återbesök där vi gör utredningar och behandlingar av sjukdomar i njurar, urinledare, urinblåsa, prostata och mannens könsorgan. Vi behandlar också inkontinens och stensjukdomar.

Sök sommarvikariat som undersköterska på Hallands sjukhus

Undersköterskor Hallands sjukhus

Senast ändrad: