Direkt till innehållet

Region Hallands organisation

Region Halland styrs av de folkvalda politikerna i regionfullmäktige och har ansvar för hälso- och sjukvård samt utveckling och tillväxt i regionen. Många av de frågor som regionen arbetar med påverkar hur det är för dig som hallänning att leva och verka i Halland. Region Hallands ledning utgörs av Regionkontorets ledningsgrupp.

Region Hallands förvaltningsorganisation

Regionkontorets organisation

Regionledning

Regiondirektör

Jörgen Preuss

Telefon: 070-545 38 55

E-post: Jorgen.Preuss@regionhalland.se

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Martin Engström

E-post: Martin.Engstrom@regionhalland.se

Direktör – Extern samordning

Nina Mårtensson

Telefon: 070-594 71 88

E-post: Nina.Martensson@regionhalland.se

Kommunikationsdirektör, vikarierande

Anna Wallefors

Telefon: 070-264 97 24

E-post: Anna.Wallefors@regionhalland.se

Ekonomidirektör

Stefan Sorpola

Telefon: 0761-45 36 50

E-post: Stefan.Sorpola@regionhalland.se

HR-direktör – Intern ledning

Cristine Karlsson

Telefon: 070-280 42 90

E-post: Cristine.Karlsson@regionhalland.se

Kanslichef

Henrik Lundahl

Telefon: 0721-48 79 09

E-post: Henrik.Lundahl@regionhalland.se

 

Senast ändrad: