Direkt till innehållet

Region Hallands organisation

Region Halland styrs av de folkvalda politikerna i regionfullmäktige och har ansvar för hälso- och sjukvård samt utveckling och tillväxt i regionen. Många av de frågor som regionen arbetar med påverkar hur det är att leva och verka i Halland. Region Hallands ledning utgörs av Regionkontorets ledningsgrupp.

Region Hallands förvaltningsorganisation

Regionkontorets organisation

Regionledning

Regiondirektör

Jörgen Preuss

Telefon: 070-545 38 55

E-post: Jorgen.Preuss@regionhalland.se

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Martin Engström

E-post: Martin.Engstrom@regionhalland.se

Regional utvecklingsdirektör

Bo-Josef Eriksson

E-post: Bo-Josef.Eriksson@regionhalland.se

Kommunikationsdirektör

Johanna Wiechel-Steier

070-082 22 14

E-post: Johanna.Wiechel-Steier@regionhalland.se

Ekonomidirektör

Per Karlsson

070-241 86 02

E-post: Per.Karlsson@regionhalland.se

HR-direktör – Intern ledning

Cristine Karlsson

Telefon: 070-280 42 90

E-post: Cristine.Karlsson@regionhalland.se

IT- och digitaliseringsdirektör

Måns Arnrup

Telefon: 070-377 45 38

E-post: Mans.Arnrup@regionhalland.se

Kanslichef

Henrik Lundahl

Telefon: 0721-48 79 09

E-post: Henrik.Lundahl@regionhalland.se

 

Senast ändrad: