Direkt till innehållet

Region Hallands organisation

Region Halland styrs av de folkvalda politikerna i regionfullmäktige och har ansvar för hälso- och sjukvård samt utveckling och tillväxt i regionen. Många av de frågor som regionen arbetar med påverkar hur det är att leva och verka i Halland. Regionledningen presenteras nedan.

Region Hallands förvaltningsorganisation

Region Hallands politiska organisation (2023)

Regionkontorets organisation

Regionledning

Regiondirektör

Krister Björkegren
E-post: Krister.Bjorkegren@regionhalland.se 

Biträdande regiondirektör

Cristine Karlsson
Telefon: 035-13 48 84
E-post: Cristine.Karlsson@regionhalland.se

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Martin Engström
E-post: Martin.Engstrom@regionhalland.se

Regional utvecklingsdirektör

Bo-Josef Eriksson
E-post: Bo-Josef.Eriksson@regionhalland.se

Kommunikationsdirektör

Johanna Wiechel-Steier
070-082 22 14
E-post: Johanna.Wiechel-Steier@regionhalland.se

Ekonomidirektör

Per Karlsson
070-241 86 02
E-post: Per.Karlsson@regionhalland.se

HR-direktör

Indre Grimpe
070-686 51 94
E-post: Indre.Grimpe@regionhalland.se

IT- och digitaliseringsdirektör

Måns Arnrup
Telefon: 070-377 45 38
E-post: Mans.Arnrup@regionhalland.se

Kanslichef

Henrik Lundahl
Telefon: 0721-48 79 09
E-post: Henrik.Lundahl@regionhalland.se

 

Senast ändrad: