Direkt till innehållet

Arbete pågår för att säkra den framtida hälso- och sjukvården i Halland

Publicerad: 2023-09-27 Senast ändrad:

Samtliga partier i Regionfullmäktige har sedan tidigare enats om att ta ett övergripande inriktningsbeslut för sjukhusstrukturen i Halland. I dag publiceras en webbplats där arbetet inför beslutet kommer gå att följa.

– Vi är mitt i första steget för att skapa förutsättningar för en god hälso- och sjukvård i Halland under många år framöver. Vi har inte facit, det är ett komplext uppdrag som behöver ses i ljuset av en omvärld i snabb förändring, säger Mikaela Waltersson, (m) regionstyrelsens ordförande.

Halland är en välmående region. Liten till ytan, men har sedan länge en växande befolkning. Det betyder att det finns goda utvecklingsmöjligheter att ta vara på i Halland, där många i arbete innebär skatteintäkter som i sin tur bygger välfärd. Samtidigt ställer det också krav både på regional och kommunal service. Den nationella utmaningen med att bemanna, är en parameter tillsammans med digitala möjligheter och snabb utveckling inom hälso- och sjukvården.

Den halländska hälso- och sjukvården är bland den bästa i Sverige. Kvaliteten på vården är hög och patienterna är nöjdare än genomsnittet enligt nationella jämförelser. Samtidigt finns det stora behov av förändringar och anpassningar för att lokalerna ska vara funktionella både på kort och lång sikt och kunna svara upp mot dagens behov och framtidens krav inom hälso- och sjukvården.

-Vi har många perspektiv att ta hänsyn till när vi tillsammans ska ta ansvar för den framtida sjukhusstrukturen, menar Lise-Lotte Bensköld Olsson, (s) regionråd. Det finns stora behov vad gäller byggnaderna både fastighetstekniskt och inte minst, för att de ska fungera funktionellt för verksamheter och ytterst för invånarna.

Inriktningsbeslutet kommer att hantera just sjukhusstrukturen och fattas utifrån en samlad bedömning av flera olika aspekter, nationella utredningar, tidigare analyser och utveckling inom olika områden. Det handlar om Hallands utveckling, utmaningen med kompetensförsörjning, de ekonomiska förutsättningarna, hållbarhet med mera.

Idag publiceras en webbplats där invånarna kan följa arbetet som görs och också ta del av de perspektiv som politikerna väger in i beslutet. Hur beslutet kommer se ut är i dagsläget inte klart.

-Vi tar ansvar nu för att titta brett på frågan och diskutera olika perspektiv, både med de som ska nyttja vården och med exempelvis kommunerna, säger Mikaela Waltersson. Men det stora arbetet är det som kommer att behöva göras efter inriktningsbeslutet. Då kommer olika konsekvenser, möjligheter och vägval utforskas vidare och flera beslut att tas.

Inriktningsbeslutet förväntas tas i regionfullmäktige den 6/12.

Arbetet med sjukvårdsstrukturen i Halland – Region Halland