Direkt till innehållet

Region Halland presenterar 2023 års inköp av konst i en digital utställning

Varje år köper Region Halland in konstverk som placeras i regionens alla olika verksamheter. Konstsamlingen har successivt byggts upp under en lång tid och består av många halländska konstverk men även nationella och internationella verk. För att göra konsten tillgänglig för fler har vi inlett ett arbete med att digitalt synliggöra valda delar av konstsamlingen. Nu presenterar vi årets inköp.

Publicerad: 2024-03-19 Senast ändrad:

Målet med inköpen är att köpa in konst av god kvalitét producerad i samtiden av yrkesverksamma konstnärer. Inköpen sker i första hand på aktuella utställningar i regionen och nationellt. Bland årets inköp finns verk av såväl nationellt verksamma som regionala konstnärer och verken har köpts in på utställningsplatser i hela Halland och på gallerier i Göteborg och Stockholm. Bland inköpen finns måleri, teckning, textil, fotografi, skulptur och grafik med olika uttryck.

Region Hallands två utvecklare för offentlig konst ansvarar för hanteringen av den regionala konstsamlingen och sköter inköp och upphandling, utlån till verksamheterna och även hängningar av konst i Region Hallands lokaler. Vill du veta mer om konsten i regionen så finns det två nyproducerade filmer om hur vi arbetar med konst i vårdmiljö och i gestaltningsuppdrag.

De nyinköpta verken finns att se på webben till och med den 30 maj 2024. Se konstverken från årets inköp.

Marcus Appelberg håller upp ett nyinköpt verk av graffitikonstnären NUG.
Marcus Appelberg håller upp ett nyinköpt verk av graffitikonstnären NUG. (I bakgrunden ett verk av Ylva Carlgren.) ©NUG/Bildupphovsrätt 2024 Foto: Anna Carlsson.