Webbplatser

Webbplatser ikon

Överläkaren Anna Santesson vill göra vården mer jämlik

Överläkaren Anna Santesson har många bollar i luften men ett tydligt slutmål – vem du än är och var du än bor i Sverige, ska du ha tillgång till kunskapsbaserad, god och säker vård.

Publicerad: 2023-06-14 (uppdaterad 2024-02-08)
En hand håller en cirkel med olikfärgade pappfigurer som håller varandra i handen.

För att den vård som erbjuds inom Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) ska hålla samma standard i hela landet ska vårdpersonalen arbeta enligt nationellt uppsatta riktlinjer. Ändå verkar det som att det har betydelse var i landet du söker vård, eller till och med vilken behandlare du råkar bli tilldelad, för när och på vilket sätt du tas om hand. Men det vill Anna Santesson ändra på med hjälp av sin forskning.

Svenska föreningen för Barn och ungdomspsykiatri har gett ut en klinisk praktisk riktlinje för depression hos unga. Parallellt med det utformades ett implementeringsprogram – Deplyftet – på Bup i Halland, helt enkelt ett verktyg för hur personal ska kunna arbeta med de nya riktlinjerna. Bakom Deplyftet står de båda överläkarna Anna Santesson och Håkan Jarbin samt psykologiska institutionen i Lund

– Enkelt uttryckt är det en strukturerad metod som går ut på att göra en noggrann kartläggning av förutsättningar för implementering och hjälpa Bup-klinikerna göra upp en implementeringsplan utifrån den. Insatsen är tredelad: utbildning och direkthandledning för vårdpersonal, hjälp med implementeringskunskap och coachning för klinikchefer samt förslag på organisatoriska förändringar. Allt utvärderas regelbundet och nya åtgärder anpassas till hur det går, berättar Anna Santesson.

Kvinna med kort grått hår iförd en skjorta, på skjortbröstet sitter en namnskylt där det står Anna Santesson, överläkare.

Anna Santesson, överläkare.

Beskriv din forskning

– Det är en lång väg mellan riktlinjer och faktisk förändrad vård. Jag har varit med och arbetat fram några riktlinjer under åren och sett vilka utmaningar det finns i att få ut dem i verksamheterna. Syftet med forskningsprojektet är flerdelat; att belysa förutsättningar för implementering av riktlinjen, att undersöka effekterna av riktlinjen på patient- och kliniknivå och att studera själva implementeringsprocessen och möjliga bidragande faktorer.

– ­Vi har arbetat med journalgranskning, enkäter till personal och patient och fokusgruppsintervjuer. För projektets räkning har vi översatt, validerat och utformat olika implementeringsinstrument. På det här viset har jag fått en bättre förståelse för hur man tar till sig ny kunskap och nya arbetssätt samt på vilket sätt och var i processen som det kan bli fel.

Snart i mål

Studien är avslutad och allt material insamlat. I skrivande stund väntar ett arbete med att sammanställa resultatet.

– Jag hoppas att det inte ska ta allt för lång tid innan jag kan presentera ett resultat, avslutar Anna Santesson.