Webbplatser

Webbplatser ikon

Tyngdtäcken kan hjälpa barn med adhd att sova bättre

Trots många positiva omdömen från de som testat, har det fram till nu inte funnits några bevis för att tyngdtäcken kan hjälpa barn med sömnproblem att sova bättre. Maria Lönn, arbetsterapeut på vuxenpsykiatrimottagningen i Halmstad och doktorand vid Högskolan i Halmstad, bestämde sig tillsammans med sina forskningskollegor för att undersöka effekt och upplevelse närmare.

Publicerad: 2023-10-24 (uppdaterad 2024-02-08)
Mörkhårig flicka sover i en säng.

Hej Maria, beskriv din forskning!

– Det är inte helt ovanligt att barn med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen adhd och add har problem med sömnen. Sömnproblemen påverkar ofta vardagen både för barnet och familjen. Jag önskar att dessa barn skulle kunna erbjudas ett alternativ till läkemedel mot sina sömnproblem, speciellt då de ofta redan har medicin för sin adhd.

Många säger sig bli hjälpta av att sova under tyngdtäcke och gillar det. Tidigare har vården kunnat förskriva tyngdtäcken till personer med sömnproblem, men då effekten av användningen inte tidigare kunnat bevisas har många regioner dragit in den möjligheten, enligt Maria Lönn.

16 veckor med tyngdtäcket

– Därför gjorde vi den här studien. Det är en så kallad randomiserad kontrollerad studie och 94 barn har deltagit. De har fått sova fyra veckor med ett tyngdtäcke och fyra veckor med ett liknande kontrolltäcke utan vikter. Det är slumpen som avgjort vilket täcke de fått börja med. När dessa åtta veckor gått, har barnen fått välja att fortsätta sova med det täcke som de upplevde att de sov bäst med, i åtta veckor till.

Kvinna håller upp ett tyngdtäcke.

Maria Lönn med ett av tyngdtäckena som används i studien.

Barnens sömn förbättrades

– ­Sedan har vi undersökt det här på lite olika sätt. Huvudstudien är den objektiva delen. Här har vi mätt effekten av tyngdtäcket genom att läsa av en sömnklocka, en så kallad actigraf, som alla barn haft på sig under natten. Den mäter rörelse och aktivitet och visar på ett objektivt sätt hur barnet har sovit. Resultaten från den randomiserade studien visade att barnen sov längre, mer effektivt samt vaknande mindre under natten.

– För att ta reda på om det finns vissa grupper som kan vara extra hjälpta av tyngdtäcket har vi även undersökt variationer mellan kön, ålder och vilken form av adhd man har. För att utvärdera sömnen har vi dels låtit föräldrarna svara på dagliga sms om tider för sömnen, men även hur de upplever barnets sömn under natten och om de upplever att barnet fungerar bättre under de vakna timmarna. Både barn och föräldrar har även fått besvara frågor om barnets sömn och mående en gång i veckan via ett längre formulär.

– Resultatet visade att de äldre barnen verkade särskilt hjälpta av att sova med tyngdtäcke. Dessutom såg man att de barn, oavsett ålder, med diagnosen add, som ger koncentrationssvårigheter och nedsatt uppmärksamhetsförmåga, fick en större effekt av att sova med tyngdtäcket.

Lugn och trygghet under tyngdtäcket

För att få veta mer om vad det är som gör att många sover bättre med tyngdtäcket har forskarna också gjort en kvalitativ intervjustudie.

– Ett urval av barnen i studien har varit med i den kvalitativa delen som gett oss en djupare förståelse för tyngdtäckets effekter. I den här delen har vi intervjuat barnen om hur de upplever att sova med tyngdtäcket och på vilket sätt det hjälper dem. De har berättat både om det negativa och det positiva. Här har de till exempel berättat att det kan hjälpa dem med känsloreglering, att skapa ett lugn och en trygghet. Flera av barnen har beskrivit tyngdtäcket som att det blir en säker plats, där ingenting utifrån kan nå dem. Som ett skydd, en koja. Flera barn beskrev att det var lättare att stå emot impulser när de låg under tyngdtäcket. De struntade i att gå upp och dricka vatten till exempel. En del tyckte också att de hade lättare att stänga ute ljud och därför inte vaknade upp lika ofta.

– Tillsammans har de olika delarna av studien kunnat visa på att många barn sover bättre med ett tyngdtäcke, och att vissa målgrupper blir extra hjälpta. Vi hoppas att det här kommer bidra till den större bilden om tyngdtäckets betydelse för vissa individer och att det åter igen kommer bli möjligt att förskriva dem till de som behöver dem allra mest.

Avhandlingen som är en del av ett större forskningsprojekt beräknas vara klart någon gång under 2024.

För dig som vill läsa mer

Forskningsartikeln Experiences of Using Weighted Blankets among Children with ADHD and Sleeping Difficulties Länk till annan webbplats.

Forskningsartikeln The efficacy of weighted blankets for sleep in children with attention-deficit/hyperactivity disorder-A randomized controlled crossover trial Länk till annan webbplats.