Webbplatser

Webbplatser ikon

Färre självmord bland unga i regioner som använder Ect, klozapin och litium

Begår fler ungdomar självmord i de regioner som inte använder Ect, klozapin eller litium? Det trodde Håkan Jarbin, forskare och chefsöverläkare vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Halland. Tillsammans med sina forskarkollegor har han kunnat slå fast att det stämmer.

Publicerad: 2023-08-24 (uppdaterad 2024-02-08)
Person i svart luvtröja tittar ut över ett dimmigt fält.

– Vi har kommit fram till att det finns ett väldigt starkt samband i Sverige under de sista fem åren på att ju mer regionerna använder Ect, klozapin och litium ju färre självmord sker bland 15–19-åringar, förklarar Håkan.

Då det är en korrelationsstudie så har man kunnat visa på ett samband, men det innebär inte att man kan slå fast att det är just behandlingen och läkemedlen som är den faktiska anledningen till antalet minskade självmord.

– Mekanismen för det, om det beror på den biologiska effekten av läkemedlet, om det beror på att man faktiskt tar emot svåra patienter eller om det beror på en helt annan ”störfaktor” som hänger ihop med detta men som egentligen är anledningen till den stora skillnaden det kan vi inte säga eftersom detta är en korrelationsstudie, säger Håkan Jarbin.

Varför tror du att det är så stor skillnad mellan regionerna?

– Det handlar om otillräcklig kunskap och otillräckligt utbud av vård framför allt. Kompetens och vana att använda tyngre behandlingar finns på vissa ställen, inte på andra, och detta vet inte verksamhetscheferna om riktigt eller så ligger det inte högt upp på agendan. Men skillnaden är ju fantastiskt stor mellan olika delar av landet.

Halland i topp

Jämfört med andra regioner ligger Halland i topp när det kommer till användandet av Ect, klozapin och litium. Något som inte alls förvånade Håkan Jarbin.

– Vi har använt Ect, när det verkligen behövs, i tjugo år. Ger man det till rätt patient så är det ju fantastiskt. Och det innebär också att man inte är rädd för att ta sig an de sämsta patienterna för man har behandlingsmetoder som gör att de faktiskt kan bli väldigt mycket bättre. Ju sämre patient, ju mer skickad känner man sig att göra en insats.

Vad tror du kommer hända när resultaten av studien blir kända?

– Jag hoppas att de som inte använder Ect och klozapin och ligger lågt på litium får sig en tankeställare och funderar på att ta fram en plan för hur de ska hitta patienterna som bör ha den här behandlingen. Jag visade för ett år sedan att skillnaden är ofantligt stor vad det gäller tillgång till sådan här vård, men när man kan visa att det samvarierar så väldigt starkt med död i självmord så uppmanar ju det till snabbare skärpning.

Studien har publicerats i Nature communications

Läs artikeln: Regional clozapine, ECT and lithium usage inversely associated with excess suicide rates in male adolescents Länk till annan webbplats.

Publikationsreferens: Adrian E. Desai Boström, Peter Andersson, Mathias Rask-Andersen, Håkan Jarbin, Johan Lundberg, Jussi Jokinen, Nature Communications, online 14 mars 2023, doi: 10.1038/s41467-023-36973-4

Vill du veta mer?

I avsnitt sex av Psykiatripodden intervjuas Håkan Jarbin om studien.

Läkemedel vid schizofreni och andra psykossjukdomar – 1177 Länk till annan webbplats.