Direkt till innehållet

Brysselkontoret

Inom EU tas många beslut som påverkar utvecklingen i Halland. Tillsammans med Småland och Blekinge har Halland ett kontor i Bryssel.

Brysselkontoret drivs av den gemensamma organisationen Småland Blekinge Halland – South Sweden.

Medlemmar är Region Kalmar, Region Blekinge, Region Jönköping, Region Kronoberg och Region Halland samt Linnéuniversitetet.

Det här gör Brysselkontoret

Brysselkontoret bevakar regionernas intressen när beslut ska tas i EU, som påverkar utvecklingen i Halland och övriga regioner. Brysselkontoret gör bland annat det genom påverkansarbete och genom att ta tillvara kunskap och dela med sig av information till sina medlemmar.

Styrning och ledning

Småland Blekinge Halland – South Sweden har en styrgrupp med politiska förtroendevalda, en chefsgrupp som styr och leder arbetet samt en kontaktpersongrupp. Samarbetet regleras via ett samverkansavtal.

Länsdokument beskriver prioriterade frågor

Varje år prioriterar regionerna sina respektive viktigaste frågor som Brysselkontoret ska jobba med. Prioriteringarna beskrivs i så kallade länsdokument. Sen används alla länsdokument som underlag för Brysselkontorets verksamhetsplan.

För 2022 prioriterar Region Halland följande områden:

  • Hälsa
  • Grön omställning
  • Smart specialisering: Forskning och innovation för framtidens vård och hälsa
  • Smart specialisering: Forskning och innovation för hållbara samhällen
  • Infrastruktur
  • Det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T

Här kan du läsa hela Länsdokumentet för Region Halland:

Länsdokument Halland – 2022 (pdf)

Praktisera på Brysselkontoret

Du som studerar på högskola eller universitet kan praktisera på Brysselkontoret. Här kan du läsa mer om vad praktiken innebär och hur du söker:

Praktisera på Brysselkontoret

Senast ändrad: