Direkt till innehållet

EU-program 2021-2027

Sveriges medlemskap i EU skapar möjligheter för dig som hallänning och för Hallands utveckling och tillväxt. Man kan till exempel studera inom EU eller söka EU-medel för att genomföra projekt.

Region Halland tillvaratar de möjligheter som EU-samarbetet skapar och som region är vi med och påverkar EU:s framtida policys och program. Genom den så kallade närhetsprincipen hanteras EU-frågor så nära medborgarna som möjligt.

Mer om EU:s program och fonder

Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. Här kan du läsa om i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta.

EU-fonder – eufonder.se

Projektöversikt 2022

I projektöversikten finns en kort presentation av projekt i Halland som har finansierats av regionala medfinansieringsanslaget samt övriga halländska projekt inom Öresund-Kattegatt -Skagerack, Europeiska socialfonden i Västsverige samt Västsveriges regionala strukturfondsprogram (ERUF) för programperioden 2014-2020.

EU projektöversikt maj 2022 (pdf)

Senast ändrad: