Direkt till innehållet

Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna.

Syftet med Interreg är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Programmen inom Interreg finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Senast ändrad: