Webbplatser

Webbplatser ikon

Cykel

I Halland ska man vilja och kunna cykla. Region Halland har tillsammans med kommunerna och Trafikverket formulerat målet som den regionala cykelplanen i Halland ska uppnå – att öka andelen cykelresor i Halland till år 2029.

En vuxen och ett barn cyklar på en landsväg

Cykel används för att ta sig till skolan, arbetet, kollektivtrafiken, olika fritidsaktiviteter och av de som turistar i Halland. Det är ett hållbart och inkluderande färdmedel.

Genom den regionala cykelplanen skapar vi förutsättningar för att fortsätta att utveckla cykelns potential i Halland och synliggör cykelns positiva effekter. Målsättningen är att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region.

Att utveckla infrastruktur för cykel bidrar till utveckling av livsmiljön på landsbygden och i staden vilket stödjer en ökad attraktivitet i Halland. De som väljer att cykla får motion och genom en ökad fysisk aktivitet i vardagen skapar det förutsättningar för en bättre hälsa samt leder till en minskad risk för att drabbas av olika sjukdomar.

Senast ändrad: