Webbplatser

Webbplatser ikon

Regional cykelplan 2020-2029

Vi vill få fler att cykla i Halland. Cykeln är ett hållbart transportmedel som främjar hallänningarnas hälsa och som ger låg miljö- och klimatpåverkan.

Man cyklar genom en allé.

I juni 2020 antogs en ny regional cykelplan för Halland. Den regionala cykelplanen vägleder arbetet för att nå det övergripande cykelmålet med ökad andel cykelresor i Halland till år 2029.

Regional cykelplan

I planen har ett antal fokusområden med insatser tagits fram. Cykelplanen redovisar också var i Halland som Region Halland och kommunerna investerar för fler och säkrare cykling. Bra och säker infrastruktur för cykel är viktigt i arbetet med att få fler att cykla, men också att synliggöra cykelns positiva effekter mer.

Fokusområden i cykelplanen

  • Cykel som ett hållbart transportmedel
  • Öka säkerheten för cyklister
  • Ökad tillgänglighet till prioriterade målpunkter
  • Samverkan kring kommunal, regional och nationell cykelplanering
  • Samverkan kring turism- och rekreationscykling

Planen har tagits fram av Region Halland i samverkan med de halländska kommunerna och Trafikverket. Planen omarbetas vart fjärde år.

Regional cykelplan 2020–2029 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Cykelbokslut Region Halland

Syftet med cykelbokslutet är att följa upp cykelutvecklingen i Halland samt genomförandet av den regionala cykelplanen för Hallands län. Cykelbokslutet är en sammanställning av de åtgärder som har genomförts inom ramen för den regionala cykelplanen under året men också andra viktiga nyckeltal.

Cykelbokslutet är även ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med den regionala cykelplanen. Cykelbokslutet tar avstamp i de fem utpekade fokusområdena och dess aktiviteter.

Cykelbokslut för Region Halland 2022 Länk till annan webbplats.

Cykelbokslut för Region Halland 2020-2021 Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: