Direkt till innehållet

Förskola, grundskola och gymnasium

Kopplingen mellan ett väl fungerande utbildningssystem och Hallands utveckling är stark. Det finns också ett tydligt samband mellan ett bra skolsystem och barns livsvillkor och hälsa.

Att halländska barn får möjlighet att växa och utvecklas på bästa sätt är viktigt. Det är viktigt för varje barn, men också för den långsiktiga utvecklingen av Halland. Vi på Region Halland arbetar för att alla ska gå klart skolan och lämna den med de kunskaper och förmågor de behöver för framtiden. Som vuxna kan de sedan bidra med kompetens och kunskap, vilket är centralt för en god arbetsmarknad och tillväxt.

Tillsammans för att alla ska klara skolan

Tillsammans med de halländska kommunerna och andra samhällsaktörer, stödjer och samordnar vi förbättringsarbeten som bidrar till att alla ska klara skolan. Som ett stöd för vårt gemensamma arbete finns en regional samverkansstruktur och olika samverkansavtal. Ett av dessa är ”Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland”.

Insatser för att utveckla skolan

Region Halland bidrar till och deltar i riktade insatser mot specifika utvecklingsområden, som till exempel Välmående ger resultat, skolans digitalisering, From Great to Excellent och UngDrive som alla presenteras härintill. Vi är också engagerade i Ung företagsamhet och har en stor del i samverkan för framtidens kompetensförsörjning genom Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege

Senast ändrad: