Direkt till innehållet

Uppföljning

Uppföljning av Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028

Regional utveckling är ett komplext politikområde som är inbäddat i en nationell och global kontext. Målet i Hallands strategi för hållbar tillväxt syftar till att beskriva vilken utveckling som eftersträvas i territoriet Hallands län. Detta innebär att målet påverkas av en mångfald faktorer och aktörer.

Uppföljningen beskriver hur strategimålet, som befinner sig på samhällsnivå, ska följas och bedömas under strategiperioden.

Uppföljning av Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 (pdf)

 

 

Senast ändrad: