Direkt till innehållet

Vårt utvecklingsuppdrag

Visionen om Halland som den bästa livsplatsen vägleder Region Hallands arbete med att utveckla Halland. Tillsammans med andra halländska aktörer jobbar vi för att Halland ska blomstra och växa. Här ska det vara bra att leva och arbeta. För alla, nu och i framtiden.

Region Halland har i uppdrag att samordna och leda arbetet med att skapa hållbar utveckling och tillväxt i Halland. Tillsammans med de halländska kommunerna, näringslivet, Högskolan i Halmstad, den idéburna sektorn (exempelvis föreningar, sociala företag och trossamfund) med flera, får vi kraft att föra utvecklingen framåt. Med olika roller och uppdrag, men med samma mål i sikte, gör vi skillnad.

Så skapar vi den bästa livsplatsen

Vårt gemensamma arbete beskrivs i Tillväxtstrategi för Halland 2014–2021. För att nå visionen om Halland som den bästa livsplatsen, arbetar vi för att Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region.

Region Hallands utvecklingsarbete är brett och spänner över olika delar av samhället. Analyser och kunskapsunderlag ligger till grund för de politiska beslut som styr regionens utvecklingsarbete. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar allt vårt arbete. Det innebär att vi verkar för utveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Vi jobbar för ett Halland där alla lever ett gott liv med god hälsa, där allas lika värde står i centrum och där alla ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen.

Regioner, storstäder och länder knyts närmare varandra. En pusselbit i utvecklingen av Halland är att vi samarbetar med andra regioner och storstadsområden, både i Sverige och utomlands.

Senast ändrad: