Självprovtagning covid-19: Provsvar försenade

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret. Ta inte ett nytt prov i väntan på provsvar.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Vårt utvecklingsuppdrag

Visionen om Halland som den bästa livsplatsen vägleder Region Hallands arbete med att utveckla Halland. Tillsammans med andra halländska aktörer jobbar vi för att Halland ska blomstra och växa. Här ska det vara bra att leva och arbeta. För alla, nu och i framtiden.

Region Halland har i uppdrag att samordna och leda arbetet med att skapa hållbar utveckling och tillväxt i Halland. Tillsammans med de halländska kommunerna, näringslivet, Högskolan i Halmstad, den idéburna sektorn (exempelvis föreningar, sociala företag och trossamfund) med flera, får vi kraft att föra utvecklingen framåt. Med olika roller och uppdrag, men med samma mål i sikte, gör vi skillnad.

 

Senast ändrad: