Direkt till innehållet

Smart specialisering Halland

Smart Specialisering Halland är ett underdokument till Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028. Smart specialisering handlar om att skapa konkurrenskraft genom forskning och innovation medan Hallands strategi för hållbar tillväxt har ett mycket bredare perspektiv.

I Smart specialisering Halland beskrivs processen som ledde fram till de prioriterade områdena inom smart specialisering som ska främja företagens innovationskapacitet. I det strategiska området förnyelseförmåga och konkurrenskraft i Hallands strategi för hållbar tillväxt ingår även följande områden som bidrar:

  • Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen
  • Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det halländska näringslivet
  • Främja internationalisering bland företagen
  • Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling
  • Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och investeringar
  • Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet

Smart specialisering Halland (tillgänglighetsanpassad pdf) 

Smart specialisering i Halland (tillgänglighetsrapport)

 

Senast ändrad: