Direkt till innehållet

Kultur och kreativitet ger sammanhang

Kulturhuset har fått mig att pröva saker jag aldrig skulle ha vågat annars. Jag har fått nya vänner och ett sammanhang där jag kan vara mig själv och odla min kreativitet, utan en massa krav. Deltagarna berättar med värme och glädje om vad Dramalogens Kulturhus har betytt för dem, hur verksamheten och gemenskapen har fått dem att må bättre och orka mer.

Dramalogens Kulturhus för inkludering startade som ett pilotprojekt efter en finsk modell hösten 2016, med stöd från Region Halland och Halmstads kommun.

– Det handlar om att använda kultur i olika former som samlande kraft och inspiration för människor med psykisk ohälsa, berättar Charlotte Libäck, som tillsammans med Johan Ahlström är ansvarig för Kulturhuset. Charlotte är skådespelare och dramapedagog medan Johan jobbar med konst och arkitektur.

Charlotte Libäck och Ahlström är ansvarig för Kulturhuset.

Komplement till behandling

Ett 40-tal deltagare hade fått erbjudande om att vara med i satsningen. Av dem har ett 20-tal varit aktiva, medan andra har kommit och gått.

– Vi började med intervjuer för att vi skulle få träffas och för att de skulle kunna känna in Dramalogen och vår verksamhet. Vi var också väldigt tydliga med att detta inte är en terapeutisk behandling, men att det kan vara ett psykosocialt komplement, säger Charlotte.

– Sedan hade vi en ”smörgåsbords-fas” där vi som finns på Dramalogen var ”rätterna” på smörgåsbordet och deltagarna fick möjlighet att pröva på många olika konst- och kulturformer för att se vad som kunde intressera dem, berättar Johan.

Alltid välkommen

I inledningen av projektet ordnades också en vecka med utbildningar med olika teman. Det handlade bland annat om gruppdynamik, ledarskap, samarbete och att leda workshoppar.

Tanken med Dramalogens Kulturhus har varit att bygga en verksamhet dit man kan känna sig välkommen oavsett dagsform. En plats där man kan utvecklas själv och tillsammans med andra, helt på sina egna villkor.

– Det har varit full fart på skapandet på olika sätt och vi har använt oss av den samlade kompetensen här på Dramalogen. Vi har åkt på utflykter, haft filmkvällar, gått på musik-Quiz och haft kurser av olika slag. Men man har också kunnat komma hit och bara hänga, ta en fika och se de andra jobba, säger Johan.

Skapa ett sammanhang

– Ledordet är att skapa ett sammanhang och nyckeln i sammanhanget är olika kreativa aktiviteter. Det handlar om att ta vara på sina egna förmågor och drömmar, men också om att kunna dela med sig till andra, säger Charlotte och berättar om hur hon och Johan har fått uppleva hur deltagarna vuxit och tagit för sig allt mer:

– Vi har sett deltagare som börjat ta plats på ett nytt sätt. En har till exempel hållit en hel serie med workshoppar och delat med sig av sina fantastiska kunskaper i handarbete. En annan har för första gången under ett långt liv prövat på teater och verkligen blommat ut. De har engagerat sig i språkkaféer och annan utåtriktad verksamhet här på Dramalogen och flera deltagare har fått med verk på olika utställningar.

Egna erfarenheter blev pjäs

Projektperioden tog slut i maj 2017. Sedan tog en ny fas vid. I ett samarbete med ABF skapades Teater Psykos – ett nytt projekt inom ramen för Kulturhuset. Målet var att göra en teaterföreställning till Tall Ships Races, sommaren 2017.

– Vi hade kurser i kreativt skrivande och deltagarna jobbade fram en föreställning baserad på sina egna erfarenheter. Den kom att heta ”Ryck upp dej”, vilket är något som många har fått höra när de mått dåligt, säger Charlotte.

– Det blev en fantastisk föreställning som verkligen berörde och den blev mycket uppskattad. Senare under hösten tog vi den på turné till alla halländska kommuner. Då hade vi också forumsamtal med publiken om psykisk ohälsa, berättar Johan.

Inom ramen för Kulturhuset har man också arbetat med teaterscener som skildra händelser ur Halmstads historia och som ska spelas i samband med Handelns dag i slutet av maj då Handelsföreningen firar jubileum.

Långsiktig lösning

På olika sätt, och genom nya samarbeten, har Dramalogen hållit igång Kulturhuset så mycket som möjligt, ibland mera aktivt, ibland lite på sparlåga. Just nu letar man efter nya sätt att finansiera verksamheten.

– Den här verksamheten behövs verkligen. Vi ser att den gör nytta, och för deltagarnas skull vore det väldigt bra om vi hade möjlighet att arbeta mera permanent. Det här är en grupp som behöver stabilitet och långsiktigheten skulle ge en större trygghet, menar Charlotte Libäck.

Att Kulturhuset är uppskattat och viktigt syns också i den uppföljning som gjordes under pilotprojektet. Deltagarna beskriver att det känns lätt att vara i den öppna, kreativa och avslappnade atmosfären på Dramalogen. En av dem säger att Kulturhuset har ”oljat mina kugghjul så att det går lättare att tänka och socialisera”, en annan menar att det känns som att ha ”blivit uppväckt från de döda”. Även närstående och vårdkontakter kan vittna om att deltagarna har utvecklats socialt, blivit mer aktiva och mått väl av att vara på Kulturhuset.

Växer tillsammans

Eller som två av deltagarna uttrycker det:

– Jag har fått nya vänner och blivit mer kreativ än tidigare. Det har stärkt mitt självförtroende. Jag har fått gemenskap och uppmuntran, utan att det har funnits en massa krav.

– Jag kan komma hit även om jag har en dålig dag och här är det okej att svara att ”jag mår skit” när någon frågar hur det är. Och det har varit roligt att se hur alla har vuxit och öppnat sig, både verbalt och kreativt. Vi har vuxit tillsammans.

– Man kan prata också om hur man mår och om sin psykiska ohälsa med varandra på ett avslappnat sätt utan att någon blir obekväm med det, men om man inte vill behöver man inte. Det är skönt.

 

Text och bild: Lasse Nyman
(Publicerad 30 april 2018 kl 09:17)

Senast ändrad: