Direkt till innehållet

Bättre stöd för ideér om ett bättre samhälle

Utanförskap och segregation, klyftor mellan stad och land, miljöproblem... Listan över de utmaningar vi har i Halland och Sverige kan göras lång. Samtidigt finns det många människor och företag som har tankar om hur utmaningarna skulle kunna mötas på nya sätt. Nu ska de få ett bättre stöd för att utveckla sina idéer. CooCreate heter en ny, halländsk satsning på social innovation och samhällsentreprenörskap.

CooCreate är en satsning som ska stödja social innovation och samhällsentreprenörskap i Halland. Det handlar om människor och företag med idéer kring hur olika samhällsutmaningar kan mötas, berättar Christian Frick, projektledare för CooCreate.

Christian Frick, projektledare för CooCreate

Social innovation är ett begrepp det talas allt mera om. Det handlar om nya idéer och lösningar för att göra vårt samhälle bättre, mer hållbart och inkluderande, och det ses som viktigt för Hallands fortsatta utveckling. Samhällsentreprenörer brukar man kalla människor som inriktar sin energi och sitt entreprenörskap på att förbättra samhället, samtidigt som de bygger upp ett livskraftigt företag.

Vill göra samhället bättre

Men vad kan det då handla om för innovationer och idéer? Jo, allt där den huvudsakliga drivkraften är att göra samhället bättre, menar Christian Frick, projektledare för CooCreate och ger några exempel:

– Kanske ett företag har en ny modell för hur vi ska hantera problemet med all plast i havet? Ett annat exempel är initiativet Aldrig ensam, som vill stödja människor som mår dåligt. I Helsingborg finns ett företag som arbetar med mode, där fokus är att inkludera olika kulturer i modeskapandet. Det finns företag som arbetar med urban odling i containrar och ett annat som skapar ytor som gör att bin kan leva bättre och därmed bidra med pollineringen…

För något år sedan gjordes en förstudie för att ta reda på hur det är att arbeta med social innovation i Halland. Den visade att det finns utmaningar, berättar Christian Frick.

Passar inte in i systemen

– Många gånger är det svårt för samhällsentreprenörerna och deras sociala innovationer att passa in i de olika stödsystem och strukturer som finns för företagsutveckling och innovation. De kanske inte ser ut och drivs som de företag vi är vana vid, och kunskapen om social innovation, nya affärsmodeller och hållbarhetsperspektivet kan vara ganska låg bland dem man som entreprenör möter, säger han.

Det fick Christian, som har ett förflutet i kommunikationsbranschen, själv uppleva när han för några år sedan ville starta så kallad crowd-funding med bas i Halland. I korthet handlar det om att kunna möjliggöra olika angelägna satsningar genom att många människor går in och stödjer ekonomiskt – var och en med en ganska liten andel.

– Det var svårt att förklara för de olika aktörer och myndigheter vi kom i kontakt med vad det var vi ville göra. Vi passade helt enkelt inte in i systemen, säger Christian.

Svårigheterna med att arbeta med social innovation i Halland vill nu CooCreate råda bot på. På olika sätt ska projektet underlätta för samhällsentreprenörer att komma vidare med sina innovationer.

– Vi ska nu se vad den här gruppen behöver för hjälp och i vilken form. Vi kan till exempel coacha och ge råd om idéutveckling, hur man kan organisera sig och samverka, om juridik och kommunikation. Vi kan också lotsa vidare till andra former av stöd och finansiering.

Målet för projektet är att stödja ett 40-tal befintliga och nya företag och entreprenörer som jobbar med sociala innovationer.

– I en motsvarande satsning i Skåne hittade man 100 företag som arbetade med social innovation, så det är nog en ganska ganska realistisk målsättning för Halland.

Samla och sprida kunskap

Ett annat viktigt uppdrag för projektet är att skapa, samla in och sprida kunskap om social innovation och samhällsentreprenörskap. Högskolan i Halmstad kommer att bedriva så kallad följeforskning. Tre forskare kommer att finnas med och studera projektet ur olika perspektiv: Företagsekonomi, statsvetenskap och arbetsvetenskap.

– Eftersom det här är ett ganska nytt område behövs det mer forskning. Högskolan har som mål att skriva två vetenskapliga artiklar som grundar sig i våra processer och vår metodutveckling, berättar Christian Frick.

Under projektets gång kommer kunskap också att spridas genom två stora lärkonferenser – en när man kommit ungefär halvvägs och en när projekttiden går mot sitt slut. Man kommer att ordna seminarier och workshoppar kring innovation och samhällsnytta.

– Vi vill också skapa en halländsk arena för social innovation och samhällsentreprenörskap. Det ska bli en arena som kan leva vidare och göra nytta även efter det att projektet har avslutats. Om det blir i form av en fysisk mötesplats eller en digital arena är för tidigt att säga än.

CooCreate är ett treårigt projekt som drivs av Coompanion Halland, som arbetar med kooperativ utveckling, och Högskolan i Halmstad. Projektet stöds av Region Halland och den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer om CooCreate.

 

Text och bild: Lasse Nyman
(Publicerad 27 april 2018 kl 11:01)

Senast ändrad: