Direkt till innehållet

Nya sätt att tänka i halländska skolor och förskolor

”Här går jag omkring och duger”, står det på Elizabeth Johanssons lilla lapp. En av många nya tankar som hon och hennes kollegor på Skogstorps förskola har fått med sig genom sitt arbete med Välmående ger resultat. ”Det handlar om att utveckla och förändra vårt sätt att tänka, och det ger verkligen resultat”, säger hon.

Elizabeth Johansson och Ola Persson på Skogstorps förskola är mycket nöjda med utbildningssatsningen Välmående ger resultat som hela arbetslaget nu genomför tillsammans.

Elizabeth Johansson och Ola Persson på Skogstorps förskola är mycket nöjda med utbildningssatsningen Välmående ger resultat som hela arbetslaget nu genomför tillsammans. Välmående ger resultat är en halländsk satsning för att utveckla arbetet i skola och förskola – ett samarbete mellan Region Halland och Hallands kommuner. Efter att först ha prövats som ett antal pilotprojekt på olika håll i regionen har metoden utvecklats och används nu på bredare front.

Tog chansen

En av arbetsplatserna som nappat är Skogstorps förskola. Här tar ett dussin medarbetare hand om ett 60-tal barn fördelade på fyra avdelningar. Förskolan, som tidigare hette Smedjan, finns i tillfälliga lokaler mitt i Skogstorp.

– Jag var med om att testa Välmående ger resultat som pedagog på en annan förskola och när jag nu som förskolechef fick chansen att erbjuda mina medarbetare detta hoppade jag på direkt, säger Ola Persson som är chef för Skogstorps förskola och ytterligare två förskolor i Falkenberg. Ola uppskattar särskilt att metoden är fast förankrad i forskningen:

– Som medarbetare kan man ha svårt att hinna med att hänga med i ny forskning. Här får man en metod som är grundad på modern forskning om pedagogik och lärande och hur vi mår och kan sedan själv fördjupa sig i det man är mest intresserad av.

– Det här är inget hokus pokus eller flum, utan kunskap om hur vi fungerar som människor och i grupp.

Tillsammans, och under ledning av två utbildare, ska förskolans medarbetare arbeta sig igenom utbildningens olika teman. När vi träffas har man hunnit med fyra utbildningsmoduler.

– Vi har bland annat jobbat med värderingar och olika sätt att tänka, med självtillit och aktörskap, berättar Elizabeth Johansson som efter fem år som barnskötare utbildade sig till förskollärare, vilket hon nu varit i tio år.

Se på sig själv med nya ögon

Det handlar mycket om att börja se på sig själv och varandra på nya sätt, med positiv psykologi. Att skapa en miljö där man både vågar lyckas och misslyckas.

– Vi pratar mycket om att lyfta styrkorna – både i arbetslaget och bland barnen, säger Elizabeth Johansson. Vi är olika och har olika styrkor och det är viktigt att vi förstår varandra och ser hur våra olika styrkor kompletterar varandra. Det handlar om att bygga självtillit och att ge feedback på ett bra sätt.

– I stället för att prata om och ge återkoppling på resultatet när du till exempel har suttit och ritat kan jag säga att du har jobbat bra och verkligen ansträngt dig. Det är mer utvecklande.

Elizabeth och Ola ser redan resultat i arbetslaget och i verksamheten.

– Vi blir tydligare för varandra och lägger också vår energi på rätt saker, menar Elizabeth. Och jag känner att de övningar och samtal vi har i utbildningen får mig att utveckla mitt sätt att tänka och arbeta med barnen.

Fungerar på olika stadier

Metoden Välmående ger resultat är utvecklad för att fungera på olika nivåer i skola och förskola, berättar Lena Naenfeldt, folkhälsoutvecklare i Falkenbergs kommun och den som tillsammans med kollegan Jennie Wallin är processledare i Falkenberg. De jobbar just nu med tre olika förskolor.

– Modern forskning visar att vår inställning har stor påverkan på hur vi mår och hur vi utvecklas. Metoden handlar, enkelt uttryckt, om att träna våra förmågor och om att utveckla det som kallas ett växande tankesätt – så att vi kan använda våra styrkor och förmågor för att utvecklas.

Utbildningspaketet – som man arbetar igenom på ungefär ett och ett halvt år – innehåller sex teman eller moduler, olika pusselbitar som tillsammans ger insikter om hur vi utvecklas:

  • Introduktion om människan
  • Mindset – som handlar om olika sätt att tänka
  • Värderingar och mål
  • Självtillit och aktörskap
  • Emotionell kompetens
  • Positiva relationer
  • Runt om i Halland

– Genom utbildningen får man nya insikter och tankesätt, men också många praktiska övningar och verktyg som går att använda med barnen och ungdomarna, säger Lena Naenfeldt.

Välmående ger resultat används runt om i Halland. Just nu utbildas processledare från olika verksamheter i kommunerna. De ska i sin tur stödja arbetslagen i utbildningen.

– Det är väldigt bra att det nu blir många som kan bära den här satsningen långsiktigt.

Och Ola och Elizabeth rekommenderar varmt andra skolor och förskolor att satsa på Välmående ger resultat:

– Det är en bra utbildning som gör nytta, och väl använd tid.

#Hallandväxer

Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. Det är målet för den halländska Tillväxtstrategin och för Region Hallands arbete att, tillsammans med många andra, utveckla vår region. Det vi berättar om ovan är ett av många exempel från det arbetet. Visionen är att Halland ska vara den bästa livsplatsen.

 

Text och bild: Lasse Nyman
(Artikeln publicerades 20 januari 2017 kl 16:08)

Senast ändrad: