Stöd & Finansiering

Region Halland erbjuder olika former av stöd och finansiering. Mer information om att finansiera tillväxt finns på verksamt.se.

Stöd till kommersiell service

Stöd till kommersiell service stöd för att främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden.

Projektstöd

 • Almi Företagspartner kan du vända dig till när du har svårt att finna finansiering som täcker hela ditt behov. De erbjuder lån till företagets olika faser, från innovation till mikrolån, företagslån och exportfinansiering.
 • Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer.
 • Länsstyrelsen Landsbygdsstöd 2007-2013 Ett landsbygdsprogram för stöd och ersättningar till landsbygden. Programmet ska främja tillväxt, konkurrenskraft, företagande och sysselsättning, och har dessutom höga ambitioner för miljön.

 • Leader Halland Leader bygger på samarbete och är en metod som har tagits fram för att utveckla landsbygden inom EU. Syftet är att ta tillvara lokal kunskap och lokalt engagemang genom samverkan mellan ideella, privata och offentliga intressen.

 • Produktutvecklingsmedel (PDF-dokument, 116 kB) Finansieringsstöd för halländska företag som ska stimulera mindre företag att utveckla varor och tjänster för att skapa ökad affärsnytta. Tillväxtverket, ALMI, Region Halland och Högskolan i Halmstad står  bakom initiativet.

Sverige

 • Vinnova har en mängd möjligheter till finansiering. Inriktningen är till stor del på forskning och utveckling men det finns även stöd till att ta fram IT-produkter och tjänster.
 • Tillväxtverket har främst stöd och bidrag som är begränsade till några av de regionalpolitiska företagsstöden samt viss finansiering av projekt.
 • Energimyndigheten bidrar till att identifiera och utveckla affärsidéer och företag inom energisektorn. Härhittar du en samling över bidrag och stöd för olika energiåtgärder som företagare kan ansöka om.
 • Swentec - Sveriges miljöteknikråd, ger bra tips på stöd som svenska miljöteknikföretag kan söka.
 • Industrifonden gör två typer av investeringar i små och medelstora företag: utvecklingskapital till unga innovativa teknikföretag och expansionskapital till etablerade företag som vill växa. Se även deras länklista på riskkapitalaktörer.
 • Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen.
 • Jordbruksverket Är du lantbrukare eller är verksam på annat sätt på landsbygden? Här hittar du information om stöd du kan söka.
 • Stödet för insatser på livsmedelsområdet (Jordbruksverket) För projekt som bidrar till innovation, utveckling och högre kompetens inom livsmedelssektorn. Projekten ska även bidra till att uppfylla visionen om Sverige — det nya matlandet.
 • Läs mer om att finansiera tillväxt på verksamt.se

Europa

 • Enterprise Europe Networkger kostnadsfria råd kring vilka EU-stöd som ditt företag kan söka.
 • EU-upplysningenger ut en bra guide över EU-stöd. Du laddar ner den gratis från deras webbplats.
 • Vinnova har samlat flera olika program där svenska företag som vill arbeta med europeiska partners inom teknisk forskning och utveckling kan söka finasiering.

Internationellt

 • Sida erbjuder små och medelstora företag stöd till förstudier och projektutveckling som rör miljöteknik i deras samarbetsländer (Afrika, Asien, Latinamerika samt Öst- och Centraleuropa.)
 • EKN, Exportkreditnämnden erbjuder företag garantier mot olika risker i exportaffärer
 • Business Sweden hjälper företag som vill exportera. På deras finansieringsguide finns en mängd tips.