Direkt till innehållet

Årets medarbetare 2018: Strokenheterna

Att göra likt för patienterna. Det är grunden för det samarbetet som utvecklats mellan strokeenheterna på sjukhusen i Halmstad och Varberg. Ett arbete som nu uppmärksammas när personalen på de båda avdelningarna utses till ”Årets medarbetare 2018”.

Strokeavdelningen på Hallands sjukhus Varberg blev Årets medarbetare 2018 tillsammans med kollegorna i Halmstad (se bild nederst). Foto: Magnus Andersson

Utvecklingen inom strokevården har gått otroligt snabbt de senaste åren. Från ett läge där stroke var synonymt med att hamna på långvården till dagens mer hoppfulla situation där det handlar om att få patienterna snabbt till sjukhus för att påbörja behandling med syftet att rädda så många hjärnceller som möjligt.

– Om vi inte börjat prata med varandra i Varberg och Halmstad så hade vi inte hängt med i utvecklingen, säger Berit Pettersson, chef på avdelning 52 i Halmstad.

– Målet har varit att göra det bästa för hallänningarna. Vi har inte varit så fokuserade på vem som gör vad utan att hallänningen ska få lika vård oavsett sjukhus, säger Linda Bengtsson på 4c i Varberg.

Tidigare fanns det inte så mycket personalen kunde göra för patienterna. I dag finns behandling med propplösande behandling (trombolys) och trombektonomi där kateter förs upp i hjärnan via ljumsken och drar ut proppen. För att förhindra stroke är det viktigt att arbeta förebyggande och patienter med TIA (Transitorisk ischemisk attack) behöver utredas för att få rätt förebyggande behandling, till exempel, blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer. Patienterna har, med andra ord, helt andra förutsättningar att komma tillbaka till ett fullvärdigt liv.

God omvårdnad

Omvårdnaden är A och O inom strokevården. Det personalen gör ger effekt för patienten.

– Det finns ingen annan diagnos där det finns vetenskapliga bevis på att det är just omvårdnaden som ger resultat och minskar risken för hjärnskador, säger Berit Pettersson.

– Det är väldigt roligt att det är personalen som får priset eftersom de kämpat med nya förändringar hela tiden, säger Linda Bengtsson.

Strokevården har varit en vårdtung specialitet utan någon hög status på sjukhusen. I takt med den snabba utvecklingen har det förändrats.

Statusen har höjts och många som arbetar på avdelningarna har gjort det länge. Samtidigt har det varit ett generationsskifte.

Sjuksköterskan Emma Vindevall på 4c är en av de nya. Hon har arbetat på avdelningen sedan februari i år och blivit väl omhändertagen av kollegorna på avdelningen.

– Det känns som en stor ära och att vi allihop är värda det, konstaterar hon. Det höjer den redan höga stämningen på avdelningen.

Karin Johansson, sjuksköterska med tio års erfarenhet från strokeavdelningen, är stolt över den enorma utvecklingen som avdelningen genomgått.

– Det är anledningen till att jag har stannat för att jag fått chansen att utveckla mig under de här åren. Och med alla fantastiska kolleger som jobbar här så ser jag ingen anledning att flytta på mig.

Ambulans och rehab bidrar

Berit och Linda konstaterar att det är många som bidragit till att avdelningarna har fått priset. Förutom den egna personalen så vill de lyfta fram ambulanssjukvården och rehab.

– Det är ambulansens förtjänst att arbetet startade en gång. Beroende på om de skulle köra hit eller dit så skulle de ta olika prover på patienterna. Det var omöjligt för dem att arbeta under de förutsättningarna, säger Berit Pettersson.

– Vårt uppdrag var att rädda hjärnceller. I Halland tog det tidigare långt tid innan patienterna fick behandling. För att tiden skulle minska behövde vi ha ett gemensamt arbetssätt, säger Linda Bengtsson. Det var när vi började samarbeta som vi fick effekt.

Samarbetsprojektet ”Rätt vård vid akut stroke” mellan ambulanssjukvården och strokeenheterna som fick Region Hallands kvalitetspris 2013 handlade om att få bättre flöden och minska tiden från att patienterna kom till sjukhuset till att behandlingen startade. Tiden är en helt avgörande faktor för att öka överlevnaden i stroke och minska följdverkningarna. Redan under projekttiden halverades tiden från 71 till 34 minuter och detta goda resultat har hållit i sig. I dag är den nere på 28 minuter.

– Då var det processen som uppmärksammades men nu är det personalen som uppmärksammas och det är speciellt roligt, säger Berit Pettersson.

I dag är strokevården i Halland en av de modernaste i landet och uppnår alla de nationella målen.

Rehabpersonalen, som tillhör en annan enhet, har precis som ambulans varit delaktiga hela vägen.

– De brinner för våra patienter. Under de här åren har vi genomfört ett rondprojekt. När rehab-personalen började delta förbättrades resultatet – patienterna kunde åka hem tidigare och var bättre förberedda.

Priset inspirerar till att jobba vidare. Det händer hela tiden saker inom strokevården. Det är en rolig specialitet eftersom det satsas så mycket på den.

– Vi skulle vilja ge en eloge till våra chefer för att vi fått möjlighet att ha de här samarbetena och att många i personalen har fått möjlighet att åka på konferenser och utbildningar.

"Likvärdig vård"

Det är andra gången som utmärkelsen delas ut till en hel grupp anställda. Första gången var 2013 när Gynekologimottagningen i Kungsbacka fick den.

Det är regionstyrelsens arbetsutskott som utser årets medarbetare, årets arbetsplats eller grupp av medarbetare. Motiveringen i år löd:

"Strokeavdelningarna på Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg har som ett team under en följd av år byggt upp ett gemensamt arbetssätt – över avdelningsgränserna – som gett en likvärdig strokevård för patienterna oavsett var i Halland de bor. Personalens omsorg om patienterna har tillsammans med den medicinska utvecklingen lyft strokevården till en helt ny nivå."

Strokeavdelningen på Hallands sjukhus Halmstad. Foto: Magnus Andersson

 

Senast ändrad: