Webbplatser

Webbplatser ikon

Utbildad utanför EU/EES

Du som har en utbildning från ett land utanför EU/EES är välkommen att jobba hos oss i Region Halland. Vi söker kompetenta medarbetare som vill vara med och göra skillnad för människor i sin närhet.

Yrken som kräver svensk legitimation

Inom hälso- och sjukvården finns 22 reglerade yrken som kräver legitimation. Socialstyrelsen är den myndighet som beviljar behörighet för att få arbeta i svensk hälso- och sjukvård. Har du medicinsk utbildning från ett land utanför EU/EES finns idag tre vägar till svensk legitimation:

  • via Socialstyrelsen
  • via kompletterande utbildning (anordnas för vissa yrken)
  • via svensk examen

Om du väljer att gå via Socialstyrelsen behöver du göra följande för att få legitimation:

  • få din utbildning granskad
  • lära dig svenska
  • göra kunskapsprov
  • gå en kurs i svenska författningar
  • göra praktisk tjänstgöring

Så ansöker du som är utbildad utanför EU/EES om legitimation – information på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Region Hallands insatser i legitimationsprocessen

Region Halland arbetar med stödjande insatser i legitimationsprocessen kopplat till flera av de olika stegen i Socialstyrelsens process mot legitimation. I samarbete med Arbetsförmedlingen eller andra aktörer erbjuder vi praktik i samband med förberedelse inför kunskapsprovet, tillfällig anställning under förberedelse för kunskapsprovet och tillfällig anställning under praktisk tjänstgöring. De olika insatserna erbjuds i första hand till personer som redan är bosatta i Halland.

Praktik inför kunskapsprov

Kunskapsprovet är det moment där du visar att dina medicinska kunskaper är tillräckliga. Provet är på svenska och består av en teoretisk del och en praktisk del. Ibland efterfrågas praktik inför kunskapsprovet, en form av auskultation för att få en inblick i svensk sjukvård. Region Halland har som målsättning att bereda sådana platser för att bidra till att fler ökar sina möjligheter att klara provet. Praktiken arrangeras i samarbete med Arbetsförmedlingen eller någon annan aktör.

Tillfällig anställning under förberedelse för kunskapsprovet

I vissa fall finns möjlighet till tillfällig anställning under högst 6 månader som en förberedelse för kunskapsprovet. Ett grundläggande krav för denna anställning är Svenska på C1 nivå.

Praktisk tjänstgöring

När du har gjort kunskapsprovet och fått beslut från Socialstyrelsen om att den teoretiska delen är godkänd (för tandläkare måste hela provet vara godkänt) kan du söka praktisk tjänstgöring hos Region Halland. Praktisk tjänstgöring sker under sex månader och syftet är att du under tjänstgöringen visar dina praktiska kunskaper och din lämplighet för yrket.

Ta reda på mer

Vägen till svensk legitimation (Sveriges Läkarförbund) Länk till annan webbplats.

Webbaserad introduktionskurs för hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk utbildning Länk till annan webbplats., framtagen av Karolinska Institutet, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges läkarförbund.

TAK – tandläkarnas digitala kunskapsplattform Länk till annan webbplats. ska underlätta för tandläkare med utländsk tandläkarutbildning. Här finns material och tester som har till syfte att förbereda målgruppen inför kunskapsprov och arbete inom svensk tandvård.

Yrken som inte kräver svensk legitimation

För yrken inom Region Halland som inte kräver legitimation, till exempel tandsköterska och medicinsk sekreterare, rekommenderar vi att du tar kontakt med Universitets- och Högskolerådet Länk till annan webbplats.. De gör en bedömning av din utländska utbildning.

Kontakt

Är du intresserad av språkauskultation/praktik, tillfällig anställning som förberedelse för kunskapsprovet eller praktisk tjänstgöring? Ta kontakt med oss!

Senast ändrad: