Direkt till innehållet

Uppföljningsrapport

I uppföljningsrapporter redovisas aktiviteter och resultat som omfattar en period under budgetåret som stödjer de beslutade målen som fattats i regionfullmäktige. Rapporten ger en bild av hur arbetet fortlöper, analyserar eventuella avvikelser samt redovisar en prognos över det ekonomiska resultatet och måluppfyllelsen. Här hittar du de senaste rapporterna:

Region Hallands Uppföljningsrapport 2 (januari-augusti 2021) redovisar aktiviteter och resultat som omfattar perioden januari – augusti 2021.

Region Hallands Uppföljningsrapport 1 (januari-april 2021) redovisar aktiviteter och resultat som omfattar perioden januari – april 2021.

Senast ändrad: