Direkt till innehållet

Vid nyår smäller det – då drar tunnelbygget igång

En gruvingenjör utbildad i Australien och en bergsingenjör utbildad i Luleå ska tillsammans med ett hundratal kollegor med olika bakgrund fixa en 3,1 kilometer lång tunnel under centrala Varberg samt ersätta enkelspåret söderut med ett dubbelspår – till glädje för alla tågpendlare.

 

 

Tunnelseende. Det är det som gäller för ingenjörerna Pfaffl och Rosell de närmaste åren.
Tunnelseende. Det är det som gäller för ingenjörerna Pfaffl och Rosell de närmaste åren. Foto: Hans Jönsson

 

Efter decennier av oändliga diskussioner, heta debatter och år av planering är det dags. Under flera år framöver kommer området kring järnvägsstationen att förvandlas till en byggarbetsplats. Officiell byggstart är den 19 december och Magdalena Pfaffl och Kenneth Rosell är laddade för att sätta igång.

NYBLIVEN VARBERGSBO

Magdalena Pfaffl är gruvingenjör med erfarenhet från arbete i Tyskland, Australien och Sverige. Hon är chef för den del av tunneln som ska sprängas fram i berget under staden – och nybliven husägare i Varberg.

– Det som kommer att hända först är att marken i Järnvägsparken och i södra Breared förbereds. Sedan så kommer vi att göra plansprängningar på ytan där vi ska gå in i service- och räddningstunneln, berättar Magdalena Pfaffl.

Totalt ska det bli två tunnlar – förutom servicetunnel – själva tågtunneln.

– Vi kommer att driva tunnlarna från två håll samtidigt – från Järnvägsparken söderut och från Breared norrut. Vi börjar med den mindre service- och räddningstunneln och efter ett tag går vi in i själva tågtunneln och börjar driva den parallellt.

Så småningom kommer Magdalena och hennes kolleger att spränga sig ut ur tågtunneln för att nå upp till ytan. Det kommer att ske någon gång i mitten av 2023 och då ska allt sprängarbete vara klart.

 

PROBLEMLÖSARE

Bergsingenjören Kenneth Rosell, som är Trafikverkets delprojektledare för mark och anläggningar, är van vid utmaningar. Innan han började med Varbergstunneln 2014 arbetade han under en lång period med tunneln under Hallandsås.

– Förutsättningarna i marken är bättre här än i Hallandsåsprojektet. Den stora utmaningen i Varberg är att tågtrafiken ska pågå under hela byggtiden, säger Kenneth Rosell.

– Vår ambition är att påverkan på tågtrafiken ska bli så liten som möjligt, men det är ofrånkomligt i ett så här stort projekt att det kan bli avstängningar, enkelspårstrafik och sänkt hastighet i olika perioder under byggtiden.

 

MILJARDNOTA

Kostnaden är en annan utmaning. Den beräknade kostnaden för tunnel, dubbelspår med mera ligger för närvarande på cirka 5 miljarder kronor. Betalar gör Trafikverket, kommunen, Jernhusen (som äger stationshuset) och regionen – det vill säga du och jag.

Byggstarten är som sagt den 19 december. Om det blir med ett traditionellt spadtag eller något mer spektakulärt får vi se.

Text och bild: Hans Jönsson

 

Fakta/bakgrund

Vad ska byggas?

Ett nytt dubbelspår (7,5 kilometer), ett öppet betongtråg (900 meter) norr om nuvarande station, en betongtunnel (300 meter), en bergtunnel (2,8 kilometer) under staden och en betongtunnel (300 meter) i södra Breared. Utöver det ska det bli en ny godsbangård (norr om staden), en ny bro till Getterön (håller på att byggas), en ny station och ett nytt stationsområde samt två järnvägsbroar söder om staden.

Varför?

Snabbare person- och godstrafik på Västkustbanan med dubbelspår.

Bättre pendlingsmöjligheter med ökad kapacitet på spåren.

Ökad säkerheten med färre plankorsningar.

Bättre stadsmiljö utan en ”barriär” genom staden.

En ny stadsdel kan byggas när stora ytor frigörs.

Tidplan (ungefärlig): Det förberedande arbetet är redan igång. Plansprängningarna ovan jord drar i gång vid årsskiftet. De första sprängningarna in i bergtunneln startar först under våren/sommaren 2020. I mitten av 2023 beräknas de sista sprängningarna av tågtunneln ske. Tågtrafiken planeras att släppas på någon gång under 2024.

Kostnad: Totalkostnaden är 4,8 miljarder kronor (enligt 2015 års prisnivå). Enligt avtalet betalar Varbergs kommun 391 miljoner kronor, Jernhusen 60–100 miljoner kronor och Region Halland 283 miljoner kronor (enligt 2009 års prisnivå).

Senast ändrad: