Webbplatser

Webbplatser ikon

Äldremottagning

Våra äldremottagningar vänder sig till dig som är 75 år eller äldre och har ett flertal hälsobesvär. Vi erbjuder råd och stöd i hälsofrågor och hjälper dig att hitta rätt vård och behandling utifrån dina behov.

Vi hjälper dig med:

  • Råd och stöd kring hälsa
  • Genomgång av dina mediciner/läkemedelsgenomgång
  • Förnyelse av recept
  • Hjälp vid inkontinens/uroterapeut mottagning
  • Förskrivning av hjälpmedel
  • Telefonrådgivning
  • Demensutredning
  • Samordna tid hjälp till övriga yrkeskategorier som sjukgymnast kurator etc
  • Samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med kommunen

Akuta ärenden tas omhand av vårdcentralens ordinarie mottagningar.

Vi erbjuder äldremottagningar på följande vårdcentraler:

Vårdcentralen Särö

Vårdcentralen Fjärås

Vårdcentralen Kungsbacka

Vårdcentralen Getinge

Vårdcentralen Nyhem

Vårdcentralen Vallås

Vårdcentralen Laholm

Senast ändrad: